5POINTS

Industralization Potential of Optics in Biomedicine i-POB by POB

Industralization Potential of Optics in Biomedicine i-POB by POB

7 Października - 8 Października od 100,00
Copernicus Science Centre, Warsaw

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora