STOWARZYSZENIE "SZTAB ZĄBKI"

W odpowiedzi na liczne pytania ze strony mieszkańców Miasta Ząbki, które były do nas kierowane praktycznie podczas każdego finału WOŚP, postanowiliśmy zrobić coś więcej dla Naszego Miasta i jego mieszkańców. Po wielogodzinnych dyskusjach, problemach technicznych, formalnych i personalnych zapadła decyzja o powołaniu do życia Stowarzyszenia "SZTAB ZĄBKI".
Ciężka pracą opracowaliśmy statut naszego stowarzyszenia, tak żeby jego treść umożliwiała nam podejmowanie wszelkich działań mających na celu podejmowania inicjatyw służących naszemu Miastu i jego mieszkańcom. Naszym celem są takie działania, które przyczynią się zarówno do promocji Ząbek, jak również prowadzące do aktywizacji lokalnego społeczeństwa do działań na rzecz miasta, poprawę warunków na wykorzystanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.
Chcemy aby w nasze działania zaangażowało się jak najwięcej mieszkańców, tak żeby wspólnymi siłami pracować
na lepsze jutro dla wszystkich naszego pięknego Miasta.