Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem zrzeszającym podmioty działające na rynku turystycznym - samorządy, touroperatorów, hotele, muzea i instytucje kultury, obiekty konferencyjne oraz lokalne stowarzyszenia. Dzięki takiej współpracy możliwe jest łatwiejsze osiągnięcie celu, jakim jest rozwój i promocja turystyki w Wielkopolsce i budowanie silnej marki naszego regionu. Regularnie organizujemy szkolenia, konferencje branżowe, panele dyskusyjne i inne wydarzenia, będące doskonałą okazją do spotkań, networkingu i wymiany poglądów.