A PROPOS Wioletta Fabrycka

Po 18 latach pracy w sektorze budowlanym, Wioletta Fabrycka prowadzi firmę doradczo-szkoleniową w obszarach związanych z business development, PR, marketingiem i CSR na rynku budowlanym.
Jako autorka artykułów, panelista lub moderator dyskusji na branżowych konferencjach czy webinariach online, promuje etyczne, odpowiedzialne działania firm, cele zrównoważonego rozwoju w architekturze i budownictwie oraz zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Zdobytą wiedzą teoretyczną i swym doświadczeniem od wielu lat dzieli się ze studentami stacjonarnymi (cykl "Budownictwo w praktyce") i podyplomowymi ("Zarządzanie w Budownictwie") na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz na studiach podyplomowych "CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Członek kilku branżowych stowarzyszeń oraz uczestnik znaczących na rynku inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych:
- Polish Green Building Council (PLGBC);
- Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB);
- Zespół Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej;
- Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (debaty i raport "Budownictwo w obiegu
zamkniętym w praktyce" i Circular Cities)
- Woman in Real Estate Poland (WIREP);
- Rada Programowa konkursu Top Woman in Real Estate
- Rada Programowa i koordynacja Programu Mentoringowego Top Woman in Real Estate
- Project Management Academy (inicjatywy edukacyjne firmy Project Management Sp. z o.o.)