STOWARZYSZENIE EKSPERTKI RAZEM

Misją stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet, poprzez dzielenie się naszych ekspertek wiedzą i doświadczeniem zawodowym, w celu zwiększenia udziału kobiet wśród kadry menadżerskiej wyższego szczebla. Głęboko wierzymy, że wspierając kobiety wspieramy również uniwersalne wartości: zrównoważony rozwój (Sustainable Development), wspólny dobrobyt (Shared Prosperity) i odpowiedzialny biznes (Corporate Social Responsibility).