Andrzej Blikle Doradca

Firma doradczo-szkoleniowa w następujących obszarach:
1. zarządzanie kompleksową jakością (TQM),
2. samoorganizacja turkusowa,
3. matematyczne podstawy informatyki ,
4. edycja dokumentów elektronicznych.