Kamienica1- Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia