FPA

Reprezentant Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii organizatora konferencji.