Fundacja Axis Cactus

Fundacja Axis Cactus została założona w grudniu 2017 roku, przez grupę osób, która działa na wielu
polach kultury już od wielu lat. Współzałożyciel fundacji - Patryk Lichota - jest aktywny od kilkunastu
lat jako organizator i artysta, a także pedagog i wykładowca uniwersytecki.
Fundacja zrealizowała projekt "Fonomapa - mapa dźwiękowa Olsztyna" przy współpracy z Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie i Spichlerzem Kultury.
"Fonomapa" to jedyna w świecie interaktywna dźwiękowa mapa miasta, stworzona z myślą o
dzieciach, ale także dorosłych! Jest dostępna zarówno w świecie wirtualnym jak i rzeczywistym (w
postaci stołu multimedialnego). Fundacja stawia sobie za zadanie kontynuację i rozwój tej aplikacji,
a także stworzenie nowych map dźwiękowych polskich miast na podstawie aktywnego udziału dzieci
i młodzieży (w wieku 6-17 lat). W 2019 fundacja zrealizowała projekt "Fonomapa" w Giżycku i
Białymstoku, finansowane z dotacji Województwa Podlaskiego oraz Urzędu Miejskiego w Giżycku.
Fundacja Axis Cactus była współorganizatorem III. edycji Festiwalu Słuchowisk i przy współpracy z
Austriackim Forum Kultury zorganizowała prezentację słuchowiska "Wendy Pferd Tod Mexico",
które zostało nagrodzone najwyższą nagrodą na Berliner Hörspiel festival w roku 2018. Program III.
edycji Festiwalu słuchowisk zawierał propozycje dla dorosłych i dla dzieci w różnych grupach
wiekowych, które powstały na podstawie sztuk dramatycznych nagrodzonych w Konkursie na
Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.
W roku 2019 fundacja otrzymała dotację z Samorządu województwa Wielkopolskiego oraz Miasta
Poznańna organizację IV. edycji Festiwalu Słuchowisk - unikalnego na skalę kraju przedsięwzięcia
animującego powstawanie współczesnych słuchowisk i ich prezentację. Ponadto fundacja była
producentem performansu "Laserspace" podczas Szczytu Bałkańskiego (Western Balkans Summit
2019) w Poznaniu, współorganizatorem i producentem koncertu zespołu kakofoNIKT Chór Pogłosy
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA
Strona: 10
w ramach cyklu Muzykalny UAM, producentem wydarzenia "Snu Maszyna" dla Miejskiego Ośrodka
Kultury w Olsztynie.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie Fundacja Axis Cactus jest bezpośrednio
powiązana z wytwórnią fonograficzną Axis Cactus Records, która publikuje płyty muzyczne (także w
formie kaset magnetofonowych) wraz z wszystkimi działaniami związanymi z rynkiem muzycznym -
produkuje klipy muzyczne, bierze udział w Targach Wydawnictw Niezależnych oraz organizuje
koncerty i wydarzenia muzyczne.
Fundacja Axis Cactus, która jest także silnie związana z działalnością wydawniczą i wspiera swoją odsłonę na rynku muzyki i sztuki: Axis Cactus Records i
zdążyła jużuruchomićswojąstronęinternetowąwww.axiscactus.com oraz wiele kanałów
internetowych (Instagram, Facebook, Tweeter, Vimeo, Youtube, Bandcamp), na których będzie
promowała i dystrybuowała swoje wydawnictwa muzyczne i multimedialne.