PAN Biblioteka Gdańska, Archiwum Państwowe w Gdańsku