Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Integrator Danych Miejskich IRMIR

Forum Danych Miejskich 2023

Forum Danych Miejskich 2023

13 Czerwca, 09:00
Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, III p. Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, Warszawa

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora