Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Biuro Edukacji i Finansów sp. z o.o.

Biuro Edukacji i Finansów Sp. z o.o. to spółka non-profit prowadzona przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych.