FUNDACJA MOTIWATOR

Fundacja Motiwator powstała w marcu 2019 roku, aby wspierać kobiety i mężczyzn w zakresie rozwoju świadomości, przedsiębiorczości i szeroko pojętego rozwoju osobistego metodą Kaizen.