NGO bez barier, czyli ustawa o dostępności

16 Października 2021, 09:30-15:00 (Sobota)

Radzymin Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bezpłatna rejestracja

dostępnych: 14

już niedostępne -

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wołomińskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście organizacji pozarządowych. Szkolenie obejmie wdrożenie do ustawy, obowiązki jakie organizacje pozarządowe będą realizować, rozwiązania jakie można wdrożyć w strukturach swojej organizacji.

Termin warsztatów: 16 października 2021 r.

Godzina:

  • 9.30 - rejestracja;
  • 10.00 - 15.00 warsztaty;

Miejsce: 05-250 Radzymin, ul. Letnia 15 (miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnością). Przy większej ilości uczestników Organizator zastrzega sobie prawo zmiany adresu szkolenia - wszyscy zostaną powiadomieni. 

Prowadząca: Trenerką z tematyki dostępności będzie Pani Agata Spała (agataspala.pl). Trenerka w zakresie dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, ekspertka ds. zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej specjalizującej się w tematach związanych z niepełnosprawnością.


WAŻNE:

  • jeśli potrzebujesz wsparcia - zgłoś nam to,
  • jeśli wymagasz specjalnej diety - zgłoś nam to,

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów na koniec otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

WAŻNE: Każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny o braku dostępności danego miejsca czy wydarzenia. Co ważne, zapewnienie dostępności, np. dla uczestników danego projektu może być oceniane przy składaniu ofert przez organizacje pozarządowe, a umowa na realizację zadań publicznych będzie zawierała stosowne zapisy związane z włączeniem osób ze szczególnymi potrzebami.

Planując realizację projektów zachęcamy do przemyślenia ich pod kątem dostępności, która może dotyczyć różnych aspektów, np. tekst alternatywny na stronie internetowej, miejsce dla asystenta osoby z niepełnosprawnością podczas wydarzenia, audiodeskrypcja filmów, czy tłumaczenia na PJM. Ważne jest, aby w kosztorysie oferty uwzględnić wysokość środków przeznaczonych na realizację podobnych działań.

Masz dodatkowe pytania? skorzystaj z bezpłatnych porad naszych ekspertów (doradca ds NGO, księgowa i prawnik)

Rejestracja: https://stowarzyszenie-radzyminskie-for.reservio.com


Dodatkowe informację:

tel. 792 447 018, e-mail: [email protected]


Realizację zadania w latach 2021 - 2022 dofinansowano z budżetu Powiatu Wołomińskiego kwotą 70.000 zł w ramach umowy o realizację zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawartej pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Stowarzyszeniem "Radzymińskie Forum" z Radzymina, zawartej w dniu 31 grudnia 2020 r.

Zadanie "Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko-wschodnim" jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (Finansowanie Trenera i obiadu)

------------
POZDRAWIAM
Anna Orlińska
Prezes, Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"

Zobacz również:

szkolenia Dotacje NGO Szkolenie pracowników wydarzenia Radzymin