To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bezpłatna rejestracja

dostępnych: 6

już niedostępne -

Serdecznie zapraszamy Przedstawicielki i Przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Seniorów, OSP i grup nieformalnych, na bezpłatne szkolenie.

Kiedy? 11 grudnia 2021 r. (sobota)

Godzina:

 • 09.30 - rejestracja;
 • 10.00 - 16.00 - szkolenie;

Miejsce: 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3-go Maja 4 (Centrum Aktywności Społecznej vis a vis Pomnika T. Kościuszki)

Główne bloki szkolenia:

 1. jak zacząć budować strategię finansowania
 2. działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza,
 3. darowizny,
 4. zbiórki publiczne,
 5. loterie fantowe,
 6. crowdfunding,
 7. fundraising w internecie,
 8. imprezy fundraisingowe.

Prowadząca: Katarzyna Sadło

Katarzyna Sadło - Szkoli, doradza, wyręcza. Jest trenerką i konsultantką z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w organizacjach, z organizacjami i dla organizacji. Była współzałożycielką i wieloletnią prezeską Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, obecnie współpracuję z nią jako ekspertka. Była lub jest zaangażowana w wiele organizacji, przeszła w nich wszystkie możliwe szczeble - od wolontariuszki w nieformalnej inicjatywie, do prezeski ogólnopolskiej fundacji. Była prezeską spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej przez organizację, prezeską stowarzyszenia, sekretarzem rady nadzorczej spółdzielni osób prawnych, jest członkiem komisji rewizyjnej ogólnopolskiej federacji.
Realizatorem szkolenia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego https://frso.pl/ Szkolenie realizowane jest w ramach programu Fimango, którego Fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.


WAŻNE:

 • jeśli potrzebujesz wsparcia - zgłoś nam to,

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów na koniec otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Zapewniamy poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.


Realizację zadania w latach 2021 - 2022 dofinansowano z budżetu Powiatu Wołomińskiego kwotą 70.000 zł w ramach umowy o realizację zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawartej pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Stowarzyszeniem "Radzymińskie Forum" z Radzymina zawartej w dniu 31 grudnia 2020 r.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Radzymin