To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Pobierz bilet
już niedostępne -

Celem Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku - Kamiennej jest wykreowanie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw.  Tegoroczny temat MFI obejmuje przede wszystkim warunki prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach pandemii COVID-19, zarówno możliwości wsparcia działalności gospodarczej przez władze centralne i samorządowe jak i zdolności współpracy władz samorządowych z przedsiębiorstwami.

Dzięki współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi, MFI to idealne miejsce do nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych i spotkania cenionych ekspertów z branż istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu (finanse, strategia budowania przewagi konkurencyjnej, marketing itp.). Tegoroczna edycja z racji sytuacji epidemiologicznej w całości odbędzie się on-line przy wykorzystaniu platformy ZOOM.


Do udziału w VI MFI zapraszamy przede wszystkim firmy, które poszukują partnerów zagranicznych zarówno w zakresie sprzedaży jak i zakupu różnego rodzaju towarów i usług; administrację samorządową oraz organizacje pozarządowe.

PROGRAM: 

11.00 - 11.20

Aktualna oferta PARP dla przedsiębiorców 

11.20- 11.50

Program Inwestycji Strategicznych jako instrument wielowymiarowego wsparcia rozwoju gospodarki i podniesienia jakości życia Polaków.

• Propozycje Programu Inwestycji Strategicznych i ich skutki dla przedsiębiorców

• Program Inwestycji Strategicznych i jego skutki dla JST

PRZERWA KAWOWA

(godz. 11.50 - 12.05)

Blok 2 - Kondycja lokalnej gospodarki w trakcie pandemii Covid-19

12.05 - 12.35

Finanse i inwestycje samorządów w dobie pandemii (stan obecny i prognoza na najbliższą przyszłość)

12.35 - 13.00

Stan przedsiębiorstw w trakcie pandemii COVID-19 i perspektywy rozwoju (wymiar krajowy i europejski)

13.00 - 13.30

Współpraca nauki i biznesu w dobie pandemii

13.30

Podsumowanie obrad Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku - Kamiennej 


Patronat honorowy:

 • 1)Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • 2)Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie;
 • 3)Bank Gospodarstwa Krajowego;
 • 4)Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa;
 • 5)Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • 6)Związek Miast Polskich;
 • 7)Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • 8)Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza;
 • 9)Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • 10) Business Centre Club.

Patronat medialny:

 • 1)Radio Kielce;
 • 2)Telewizja Świętokrzyska;
 • 3)TVP3 Kielce;
 • 4)Radio Ostrowiec;
 • 5)Echo Dnia;

Partnerzy:

 • 1.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Skarżysko-Kamienna