Estoński CIT - możliwości wykorzystania przez branżę IT

18 Czerwca 2021, 10:00 (Piątek)

spotkanie online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja
Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  Rejestracja dla członków SoDA
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

SoDA wspólnie z ekspertami z KPMG serdecznie zaprasza na webinar SoDA "Estoński CIT - możliwości wykorzystania przez branżę IT", który odbędzie się 18 czerwca (piątek) o godz. 10.00. 

Agenda:

  • Estoński CIT - jak działa pierwowzór i jakie były założenia?
  • Kto może skorzystać a kto jest wykluczony?
  • Jakie są warunki funkcjonowania w ramach Estońskiego CIT?
  • Wejście w nową formę opodatkowania - z czym się wiąże?
  • Estoński CIT a ulga B+R, IP Box czy straty z lat ubiegłych
  • Q&A
Prelegenci:

Wojciech Majkowski (Dyrektor KPMG) - specjalizuje się m. in. w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatków międzynarodowych, prawa handlowego, cywilnego, własności intelektualnej oraz karnego skarbowego. Posiada również doświadczenie w przeprowadzaniu i nadzorowaniu, od strony prawnej i podatkowej, złożonych procesów restrukturyzacyjnych dla klientów polskich oraz międzynarodowych, obejmujących połączenia, przekształcenia, podziały spółek, likwidacje, aporty, restrukturyzacje zadłużenia, planowanie wzajemnych transakcji, tworzenie podatkowych grup kapitałowych itp. Posiada doświadczenie w prowadzeniu przeglądów podatkowych i prawnych (zarówno ogólnych jak i nakierowanych na identyfikację określonych zagadnień) dla klientów z różnych sektorów przemysłu i usług, w szczególności z branży energetycznej, paliwowej, budowlanej i infrastrukturalnej.

Łukasz Piwowarczyk (Dyrektor KPMG) - posiada osiemnastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w ramach międzynarodowych firm doradczych. Łukasz specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym również w transgranicznym rozliczaniu podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Kierował licznymi projektami podatkowymi realizowanymi dla międzynarodowych przedsiębiorstw oraz dużych i średnich przedsiębiorstw krajowych z różnych sektorów, w tym również klientów prowadzących działalność w SSE, m.in. w zakresie: przeglądów podatkowych, przeglądów due diligence, przekształceń i restrukturyzacji, reprezentacji przed organami podatkowymi i sądami administracyjnym, bieżącego doradztwa podatkowego.

Rafał Szafraniec (Tax Partner KPMG) - kieruje zespołem podatkowym KPMG we Wrocławiu. W KPMG pracuje od 2006 r., a uprawnienia doradcy podatkowego uzyskał w 2008 r. W blisko dwudziestoletniej karierze zawodowej w obszarze podatkowym, wspierał firmy w zakresie bieżących zagadnień VAT, podatków dochodowych oraz w procesach restrukturyzacyjnych. Regularnie reprezentuje klientów przed organami podatkowymi, celno-skarbowymi czy sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z sektorów motoryzacji oraz IT. Rafał jest uznanym prelegentem na konferencjach, webinariach oraz wydarzeniach biznesowych. Od maja 2020 roku prowadzi zespół SSC KPMG świadczący usługi sprawozdawczości podatkowej w zakresie VAT w regionie EMEA.
Zobacz również:

inne