Gaming na Giełdzie - III Edycja - Czy patriotyzm w grach się sprzedaje?

14 Listopada 2019, 16:30 (Czwartek)

GPW / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Warsaw Stock Exchange, Warszawa Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest STRICT MINDS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świętokrzyska 32/27, 00-116 Warszawa;

2. Cel przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w celu rejestracji na Wydarzenie, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail

3. Podstawy prawne przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

4. Informacja o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez STRICT MINDS. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych

5. Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

6. Obowiązkowe/dobrowolne podanie danych: podanie STRICT MINDS danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisu i udziału w organizowanym wydarzeniu

7. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od wydarzenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana poprzez złożenie pisemnej (mailowej) informacji w STRICT MINDS, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.