Dyscyplinowanie pracowników tymczasowych

28 Kwietnia 2021, 10:00-14:30 (środa)

Online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bezpłatne (tylko dla członków SAZ)
Wyprzedane bezpłatny Brak wolnych miejsc
  Firmy Partnerskie
Wyprzedane 418,20 zł Wyprzedane
  Firmy Zewnętrzne
Wyprzedane 479,70 zł Wyprzedane

Serdecznie zapraszamy na webinar organizowany przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia "DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASWOWYCH". Wydarzenie skierowane jest do pracodawców: Agencji Pracy Tymczasowej _Pracodawców Użytkowników oraz osób zarządzających.

WAŻNY TEMAT: Dyscyplinowanie pracowników tymczasowych

Pracodawcą pracowników tymczasowych formalnie pozostaje agencja pracy tymczasowej, jednak bieżące kierownictwo jest należy do pracodawcy użytkownika. To pracodawca użytkownik wydaje bieżące polecenia pracownikowi tymczasowemu i organizuje jego pracę. Wiążą się z tym konkretne obowiązki, np. ewidencjonowanie czasu pracy i kontrola pracownika tymczasowego. Podział kompetencji między agencją a pracodawcą użytkownikiem nie jest do końca jasny. Pozostają wątpliwości, które uprawnienia przynależą nadal agencji jako pracodawcy, a które są domeną pracodawcy użytkownika. Celem szkolenia jest wyjaśnienie kompetencji kierowniczych pracodawcy użytkownika, a także form porozumiewania się pracodawcy tymczasowego z agencją w przypadku podejmowania decyzji dotyczących wykonywania obowiązków przez pracownika tymczasowego. Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in.:

  • uprawnienia kierownicze pracodawcy użytkownika
  • prawo wydawania poleceń
  • dozwolone metody kontroli pracowników tymczasowych
  • ochrona prywatności pracownika
  • stosowanie kar porządkowych
  • dozwolone metody dyscyplinowania pracownika tymczasowego

Webinarium poprowadzi dr hab. Monika Gładoch, Prof. UKSW


Uwaga zakup biletu uprawnia do skorzystania z webinarium dwóch osób.

Zobacz również:

szkolenia