To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  VII BIEG BIAŁO-CZERWONYCH W LIPNIE
już niedostępne 19,68 zł -

REGULAMIN
VII BIEG BIAŁO - CZERWONYCH Z OKAZJI DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 02.05.2024
I. Główni Organizatorzy:

Stowarzyszenie na Tropie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Patronat Honorowy:

Urząd Miejski w Lipnie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, Instytut Pamięci Narodowej,

Podmioty współpracujące:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, PUK Arena w Lipnie, Nadleśnictwo Dobrzejewice, Gmina Lipno, OSP Suradówek, Rowerowe Lipno, Lipnowskie WOPR, Pogotowie FlagoweII. Cel

1. Promocja Miasta Lipna

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji

3. Promocja aktywności wśród mieszkańców regionuIII. Termin i miejsce

1. Biegi rekreacyjne odbędą się w dniu 02 maja 2024 r.

2. Start biegu na 1 km godz. 16:00 (biuro zawodów od 15:00 do 15:50)

3. Start biegu na 5 km godz. 16:30 (biuro zawodów od 15:00 do 16:20)

4. Biuro zawodów (Puk Arena)IV. Trasa biegu

  1. Trasa: uczestnicy będą biegli po lasach Nadleśnictwa DobrzejewiceV. Uczestnictwo

1. W biegu na 5 km mają prawo startu mają zawodnicy bez względu na wiek

2. W biegu na 1 km mogą pobiec dzieci do 13 lat (2011 rocznik i młodsi)

3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (zgody dostępne będą w dniu biegu)

4. Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną odpowiedzialność i zapoznał się z regulaminem (zgody dostępne będą w dniu biegu)VI. Limit czasu

1. Obowiązuje limit czasowy biegu:

- bieg na 1 km - 15 minut

- bieg na 5 km - 50 minVII. Zgłoszenia

1. Wpisowe 20 zł - bieg na 5 km, bieg na dystansie 1 km jest darmowy

2. Zapisy na 5 km wyłącznie poprzez stronę - https://app.evenea.pl/event/887232-10/

3. Zapisy na 1 km wyłącznie przez telefon - nr tel. 512 952 863


4. Zgłoszenia do biegu można dokonywać do wypełnienia się limitu miejsc startowych do dnia 28.04.2024 r. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany do 28.04.2024 r. po tym terminie zgłoszenia do biegu będą możliwe w dniu biegu.

5. Bieg na 1 km - liczba uczestników wynosi max. 40 os.

6. Bieg na 5 km - liczba uczestników wynosi max. 80 osVIII. Klasyfikacja Końcowa i Nagrody

1. Zwycięzcy miejsc 1-3 otrzymają pamiątkowy puchar w obu biegach

(oddzielnie Kobiety i Mężczyźni)

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają numer startowy i pamiątkowy medal

3. Najstarszy i najmłodszy uczestnik w biegu na 5 km

4. Najlepsza i najlepszy mieszkaniec z Lipna w biegu na 5 km

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie zasad nagradzania.IX. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów

3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy

4. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści

5. Każdy uczestnik musi wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby biegu

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywanie w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz inne potrzeby komercyjne

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu

9. Zawodnicy uczestniczą w biegu na swoją odpowiedzialność. Za działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników

10. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych i jakiegokolwiek rodzaju używek

11. Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu


12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia przez zawodnika wyznaczonej trasy zostanie on zdyskwalifikowany


13. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu


14. Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości


15. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start


16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu


17. Protesty można zgłaszać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu


18. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Koordynator Biegu po konsultacji z sędzią biegu


19. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których powinien poinformować przed rozpoczęciem biegu
Koordynator Biegu - Paweł Uzarski - 512 952 863

Stowarzyszenie Na Tropie - 502 985 983


Sędzia Biegu - Krzysztof Spisz


Zobacz również:

sport i rekreacja wydarzenia LIPNO