II Kongres Edukacji Prawnej | Warsztaty

7 Grudnia 2023, 09:30-16:30 (Czwartek)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Nauka prawa to nie tylko żmudne zapamiętywanie informacji, rozwiązywanie kazusów i ciągłe powtarzanie . To również inne metody, które pozwalają przyswoić skomplikowaną wiedzę, zrozumieć i polubić naukę prawa. Nasi nauczyciele akademiccy, certyfikowani tutorzy, którzy od lat dokształcają się, aby stać się lepszymi dydaktykami, opowiedzą o metodach, które stosują. Będzie, więc coś o metodzie pracy z pytaniami sokratejskimi, o dzienniczkach nauki, o gamefikacji a nawet o wykorzystaniu memów.Prowadzący:
Anna Podolska - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego. W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską na temat zasady wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ich systemach wymiaru sprawiedliwości. W pracy badawczej zajmuje się problematyką ochrony praw jednostek w Unii Europejskiej oraz Radzie Europy, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań ochrony praw człowieka.
Maciej Wojciechowski - doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UG.
Warsztat I: Nauczanie prawa poza schematami | II Kongres Edukacji Prawnej | 12:00-13:15

Nauka prawa to nie tylko żmudne zapamiętywanie informacji, rozwiązywanie kazusów i ciągłe powtarzanie . To również inne metody, które pozwalają przyswoić skomplikowaną wiedzę, zrozumieć i polubić naukę prawa. Nasi nauczyciele akademiccy, certyfikowani tutorzy, którzy od lat dokształcają się, aby stać się lepszymi dydaktykami, opowiedzą o metodach, które stosują. Będzie, więc coś o metodzie pracy z pytaniami sokratejskimi, o dzienniczkach nauki, o gamefikacji a nawet o wykorzystaniu memów.Prowadzący:
Anna Podolska - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego. W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską na temat zasady wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ich systemach wymiaru sprawiedliwości. W pracy badawczej zajmuje się problematyką ochrony praw jednostek w Unii Europejskiej oraz Radzie Europy, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań ochrony praw człowieka.
Maciej Wojciechowski - doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UG.

dostępnych: 3

już niedostępne -
Szkoła średnia, studia uniwersyteckie i co dalej? Jak zostać prawnikiem pełną gębą i co to znaczy.

Prowadzący: Bartosz Szolc-Nartowski - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki (UG), radca prawny, wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, przewodniczący Komisji Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
Warsztat II: Wszystkie drogi prowadzą na aplikację - jak zostać prawnikiem z uprawnieniami? | II Kongres Edukacji Prawnej | 12:00-13:15

Szkoła średnia, studia uniwersyteckie i co dalej? Jak zostać prawnikiem pełną gębą i co to znaczy.

Prowadzący: Bartosz Szolc-Nartowski - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki (UG), radca prawny, wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, przewodniczący Komisji Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

dostępnych: 2

już niedostępne -
Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak Chat GPT może wspierać proces nauczania i uczenia się. Rozważymy różnorodne zastosowania, od pomocy w generowaniu materiałów edukacyjnych po tworzenie spersonalizowanych ścieżek uczenia się. Omówimy także potencjalne zagrożenia, takie jak wpływ na umiejętność krytycznego myślenia, ryzyko plagiatu i kwestie związane z prywatnością oraz etyką.

Prowadzący: Wojciech Jankowski - asystent na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa. Prawnik, filozof, aplikant adwokacki i mediator.
Warsztat III: Chat GPT w edukacji - szansa czy zagrożenie? | II Kongres Edukacji Prawnej | 12:00-13:15

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak Chat GPT może wspierać proces nauczania i uczenia się. Rozważymy różnorodne zastosowania, od pomocy w generowaniu materiałów edukacyjnych po tworzenie spersonalizowanych ścieżek uczenia się. Omówimy także potencjalne zagrożenia, takie jak wpływ na umiejętność krytycznego myślenia, ryzyko plagiatu i kwestie związane z prywatnością oraz etyką.

Prowadzący: Wojciech Jankowski - asystent na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa. Prawnik, filozof, aplikant adwokacki i mediator.

dostępnych: 6

już niedostępne -
Jednym z najwyżej punktowanych zadań maturalnych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest przygotowanie projektu pisma procesowego - pozwu, odwołania od decyzji administracyjnej, zawiadomienia o przestępstwie czy też skargi do ETPCz. Jest to także zadanie, które przyprawia o ból głowy tak maturzystów, jak i nauczycieli. Warsztaty będą miały na celu przekazanie nauczycielom "know-how", jak przekazać uczniom umiejętność formułowania tych pism.

Prowadzący: Dawid Rogoziński - radca prawny, nauczyciel akademicki (WPiA UG), wykładowca i prelegent prowadzący szkolenia dla prawników, brokerów ubezpieczeniowych, pracowników banków i zakładów ubezpieczeń. Laureat wyróżnienia przyznawanego przez Studentów WPiA dla nauczycieli akademickich - Dydaktyk Roku 2023. Autor rozdziałów w podręcznikach i materiałach dydaktycznych dla studentów prawa i kierunków okołoprawniczych.
Warsztat IV: Jak nauczyć formułować pismo procesowe? Metodyka pracy z uczniami przygotowującymi się do matury z WOS | II Kongres Edukacji Prawnej | 12:00-13:15

Jednym z najwyżej punktowanych zadań maturalnych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest przygotowanie projektu pisma procesowego - pozwu, odwołania od decyzji administracyjnej, zawiadomienia o przestępstwie czy też skargi do ETPCz. Jest to także zadanie, które przyprawia o ból głowy tak maturzystów, jak i nauczycieli. Warsztaty będą miały na celu przekazanie nauczycielom "know-how", jak przekazać uczniom umiejętność formułowania tych pism.

Prowadzący: Dawid Rogoziński - radca prawny, nauczyciel akademicki (WPiA UG), wykładowca i prelegent prowadzący szkolenia dla prawników, brokerów ubezpieczeniowych, pracowników banków i zakładów ubezpieczeń. Laureat wyróżnienia przyznawanego przez Studentów WPiA dla nauczycieli akademickich - Dydaktyk Roku 2023. Autor rozdziałów w podręcznikach i materiałach dydaktycznych dla studentów prawa i kierunków okołoprawniczych.

dostępnych: 11

już niedostępne -
Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać scenariusze zajęć lekcyjnych pozwalających uczniom aktywnie włączyć się w przebieg procesu sądowego - począwszy od momentu zaistnienia zdarzenia poprzez zainicjowanie postępowania, poprzez sporządzenie skargi inicjującej postępowanie sądowe i przeprowadzenie postępowania przed sądem aż do momentu wydania wyroku. Zaprezentowane zostaną różne scenariusze zajęć, mające na celu wspieranie procesu nauczania i uczenia się o zasadach i przebiegu procesu. Jeden z takich scenariuszy (dotyczący postępowania karnego) uczestnicy przetestują samodzielnie w ramach warsztatów.

Prowadzący:
Joanna Hetnarowicz-Sikora - Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku orzekająca w wydziale karnym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych studiów podyplomowych z zakresu Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zarządu SSP IUSTITIA oraz od 2022 roku - Prezes Oddziału Słupskiego SSP IUSTITIA. W stowarzyszeniu odpowiada za obszar szkoleń. Od października 2023 roku jest także ekspertem Team Europe Direct Polska.

Rafał Rudnicki - Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
Warsztat V: Jak aktywnie uczyć o procesie - scenariusze zajęć lekcyjnych | II Kongres Edukacji Prawnej | 12:00-13:15

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać scenariusze zajęć lekcyjnych pozwalających uczniom aktywnie włączyć się w przebieg procesu sądowego - począwszy od momentu zaistnienia zdarzenia poprzez zainicjowanie postępowania, poprzez sporządzenie skargi inicjującej postępowanie sądowe i przeprowadzenie postępowania przed sądem aż do momentu wydania wyroku. Zaprezentowane zostaną różne scenariusze zajęć, mające na celu wspieranie procesu nauczania i uczenia się o zasadach i przebiegu procesu. Jeden z takich scenariuszy (dotyczący postępowania karnego) uczestnicy przetestują samodzielnie w ramach warsztatów.

Prowadzący:
Joanna Hetnarowicz-Sikora - Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku orzekająca w wydziale karnym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych studiów podyplomowych z zakresu Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zarządu SSP IUSTITIA oraz od 2022 roku - Prezes Oddziału Słupskiego SSP IUSTITIA. W stowarzyszeniu odpowiada za obszar szkoleń. Od października 2023 roku jest także ekspertem Team Europe Direct Polska.

Rafał Rudnicki - Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

dostępnych: 13

już niedostępne -
Teorie spiskowe, fake-newsy o klimacie, manipulacje polityków i dezinformacja. To zagrożenia, które czyhają na nas w sieci. Przejdziemy krok po kroku po fake-newsowym labiryncie - pokażemy przykłady, użyjemy narzędzi do weryfikacji treści oraz sprawdzimy, jak wygląda narzędzie do monitoringu mediów. Warsztat realizowany wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Prowadzący: Filip Szulik Szarecki - koordynator projektu Wojownicy Klawiatury, factchecker i specjalista od komunikacji. Absolwent Collegium Civitas i Akademii In.Europa. Edukator. Realizuje warsztaty dotyczące kompetencji medialnych i dezinformacji.
Warsztat VI: Nie daj się złapać na fake-newsa | II Kongres Edukacji Prawnej | 12:00-13:15

Teorie spiskowe, fake-newsy o klimacie, manipulacje polityków i dezinformacja. To zagrożenia, które czyhają na nas w sieci. Przejdziemy krok po kroku po fake-newsowym labiryncie - pokażemy przykłady, użyjemy narzędzi do weryfikacji treści oraz sprawdzimy, jak wygląda narzędzie do monitoringu mediów. Warsztat realizowany wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Prowadzący: Filip Szulik Szarecki - koordynator projektu Wojownicy Klawiatury, factchecker i specjalista od komunikacji. Absolwent Collegium Civitas i Akademii In.Europa. Edukator. Realizuje warsztaty dotyczące kompetencji medialnych i dezinformacji.

dostępnych: 1

już niedostępne -

Fundacja TENEO oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Kongresie Edukacji Prawnej wszystkie osoby zainteresowane znaczeniem prawa w życiu codziennym.

Kongres Edukacji Prawnej to pierwsze ogólnopolskie forum wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem prawnym a pedagogicznym w celu znalezienia najlepszych rozwiązań formalnych i merytorycznych dla powszechnego wprowadzenia elementów prawa do systemu edukacji.

Podnoszenie świadomości prawnej obywateli, również tych najmłodszych, w dobie często zmieniającego się i coraz bardziej skomplikowanego prawa, staje się koniecznością. Jest to również istotny element budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnikami Kongresu będą przede wszystkim eksperci ds. edukacji, środowisko nauczycielskie i akademickie, przedstawiciele zawodów prawniczych i organizacji pozarządowych.

PROGRAM:

09:30-10:00 REJESTRACJA

10:00-10:30 OTWARCIE KONGRESU

10:30-11:30 I PANEL DYSKUSYJNY "EDUKACJA PRAWNA - NOWE OTWARCIE"

11:30-12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00-13:15 II BLOK WARSZTATOWY

13:15-13:45 SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW

13:45-14:30 LUNCH

14:30-16:00 III PANEL DOBRE PRAKTYKI W EDUKACJI PRAWNEJ

16:00-16:30 DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Zobacz również:

konferencje Edukacja Metodyka Prawo wydarzenia Gdańsk