To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  cena dla uczestników (dla członków UPEMI 15% zniżki po uzyskaniu kodu od organizatora)

dostępnych: 18

już niedostępne 1 217,70 zł -

To szkolenie jest szansą na poprawę konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów produkcji. Jeśli chcesz, żeby Twoje przedsiębiorstwo stało się najnowocześniejsze i spełniało najnowsze wymagania środowiskowe, koniecznie weź w nim udział!

Obecnie na rynkach międzynarodowych i krajowych zachodzi wiele zmian. Bardzo mocno dotyczy to branży spożywczej, szczególnie mięsnej i przetwórczej. Nowe wymagania dla producentów, zmiany w procesach produkcyjnych oraz w zarządzaniu środowiskowym, które wkrótce wejdą w życie, będą naprawdę rewolucyjne. Przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w naszym szkoleniu, jako jedni z pierwszych, zdobędą kompleksową wiedzę i zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian.

W prawodawstwie krajowym kluczowymi wymaganiami są obecnie kryteria środowiskowe, nakładające na przedsiębiorców obowiązek stosowania nowych procedur w procesach inwestycyjnych, produkcyjnych czy w sposobach zagospodarowania bioodpadów. Są to także dyrektywy unijne, przede wszystkim Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, ale także wymagania inwestorów i kluczowych klientów.

Wiele globalnych firm już teraz wymaga od swoich dostawców z Polski wskazania sposobów zarządzania ich wpływem na klimat, a sposoby te są przez nich oceniane. Już dziś wiadomo, że osiągnięcie pewnego standardu w procesie produkcji jest wymogiem, od którego zależy przedłużenie kontraktu handlowego.

Nowe wymogi przełożą się wprost na koszty operacyjne przedsiębiorstw a ich wdrożenie wiąże się z koniecznością dodatkowych inwestycji. Na szkoleniu przedstawione zostaną źródła, z których firmy mogą pozyskać środki na dostosowanie swoich przedsiębiorstw do nowych wymogów, a także szanse jak i zagrożenia jakie niosą ze sobą nowe przepisy oraz jaki będzie ich wpływ na efekt ekologiczny firmy i opłaty za środowisko z nim związane.

Program szkolenia

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.

9:00 - 10:00  Definicje GHG oraz carbon foot print, prawodawstwo unijne oraz krajowe, różne rodzaje emisyjności, czyli nowe wyzwania dla branży spożywczej. 
10.00 - 11:30 Cykl życia produktów [LCA- Life Cycle Managment] a emisja GHG w wyliczaniu rzeczywistej emisji GHG, przykłady wyliczeń dla produktów, czyli jak sprawić aby produkt był konkurencyjny i eksportowy.

11:30 - 11:45 Przerwa kawowa.

11:45 - 12:15   Dobre praktyki korporacyjne z Europy - zastosowanie kryteriów w cyklu produkcyjnym oraz organizacji kryteriów obniżających carbon foot print, co się składa na wskaźniki zrównoważonej produkcji oraz zrównoważonego łańcucha dostaw, przykłady dobrych praktyk dla rodzimego przemysłu spożywczego.

12:15 - 12:45 Zasady funkcjonowania systemu efektywności energetycznej (białych certyfikatów) - najważniejsze pojęcia, prawodawstwo unijne oraz krajowe.

12:45 - 13:15 Lunch

13:15 - 14:45 Efektywność energetycza ("białe certyfikaty") - droga do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Czym jest efektywność energetyczna, kto może ubiegać się o wsparcie, jakie kryteria powinien spełniać, ile można zyskać. Lista przedsięwzięć podlegających systemowi wsparcia "białymi certyfikatami". 

14:45 - 15:15 Audyt efektywności energetycznej jako narzędzie identyfikacji obszarów poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa i obniżenia śladu węglowego. 

15:15 - 15:30 Przerwa kawowa.

15:30 - 17:00 Omówienie przykładów zrealizowanych przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną w przemyśle spożywczym, które uzyskały białe certyfikaty, w tym odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji. 

EKSPERCI

Anna Rozkosz certyfikowana trenerka biznesu i facylitatorka szkoleń. Ekspertka z zakresu innowacji oraz rynku biomasy, GOZ oraz zrównoważonego rozwoju. Od 7 lat zaangażowana w tematykę funduszy europejskich, Prawa Zamówień Publicznych, prawa ochrony środowiska oraz tematyki z zakresu efektywności energetycznej, również jako badaczka i analityczka. Ma na swoim koncie przeprowadzonych 3 500 h szkoleń z zakresu tematyki funduszy europejskich, ochrony środowiska oraz PZP. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi, z Bioenergy Europe, z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, z PIB Instytutem Nafty i Gazu oraz z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu, gdzie pracuje, jako ekspertka z zakresu CSR oraz ekoinnowacji. Szkoli i konsultuje zarówno dla Zamawiających jak i Oferentów. Znawczyni tematyki Zrównoważonych Zamówień Publicznych, konsultantka dla JST w zakresie przygotowywania zamówień. Stale współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie tematyki unijnej oraz środowiskowej. Znawczyni tematyki finansowania europejskiego oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, prowadzi liczne szkolenia również w tym zakresie. Znawczyni dobrych praktyk w międzynarodowych zamówieniach oraz standardów europejskich i ONZ w zakresie zamówień publicznych oraz ekoinnowacji. Znawczyni tematyki PZP w kontekście nowej perspektywy finansowej dla projektów społecznych [EFS] środowiskowych [EFRR] oraz badawczo- rozwojowych. Ekspertka z zakresu pomocy publicznej na przedsięwzięcia z zakresu energetyki i ochrony środowiska [URE]. Obecnie zarządzająca przedsiębiorstwem wdrażającym innowacyjne technologie środowiskowe oraz energetyczne.

Jacek Mszyca audytor energetyczny, rzeczoznawca/ekspert TUV Rheinland Polska projektów kogeneracji oraz projektów Wspólnych Wdrożeń (JI). Od kilkunastu lat prowadzi działalność doradczą dla przedsiębiorców w obszarze efektywności energetycznej, wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. W roku 2009 uczestniczył jako ekspert Urzędu Regulacji Energetyki z dziedziny analizy technicznej dotyczącej paliw i technologii stosowanych przy wytwarzaniu energii elektrycznej w ramach prowadzonej kontroli z zakresu technologii wytwarzania energii odnawialnej i dokumentacji dotyczącej świadectw pochodzenia energii. Autor kilkuset audytów energetycznych oraz ekspertyz i opinii w zakresie kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz projektów wspólnych wdrożeń. Prelegent na seminariach i warsztatach specjalistycznych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa energetycznego, kogeneracji, efektywności energetycznej. Współpracuje jako ekspert w zakresie kogeneracji i efektywności energetycznej z takimi firmami jak TUV Rheinland Polska, SGS Polska, Dekra. Obecnie niezależny audytor energetyczny.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia 02-280 Warszawa