Ekotyki - Jesień w Katowicach 2020

3 Października 2020, 11:00-18:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

REGULAMIN

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKOTYKI - KATOWICE 3.10.2020

1. Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów targów wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie na terenie Targów tj. 1 osoba na 2,5 m2. W związku z powyższym na terenie Targów Ekotyki Katowice 2020 (dalej Targów) jednorazowo w tym samym czasie może przebywać 450 osób, (nie wlicza się osób z obsługi stoisk i obsługi Targów).
2. Podczas trwania targów tj. w godzinach 11:00-18:00 obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywająca na terenie Targów. Osoby, które nie będą miały zasłoniętych ust i nosa będą proszone o ich natychmiastowe zasłonięcie - w przypadku odmowy o opuszczenie obiektu.
3. Na terenie Targów istnieje możliwość zakupu maseczki ochronnej jednorazowej.
4. przy wejściu na teren targów dostępne będą dozowniki z preparatem dezynfekującym - obowiązuje dezynfekcja rąk każdej osoby wchodzącej na teren Targów i opuszczającej je.
5. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja internetowa odwiedzających i bezpłatny wstęp na podstawie okazanej wejściówki z oświadczeniem o stanie zdrowia dostępnej pod adresem https://evenea.pl/pl/wydarzenie/ekotykikatowice (na podstawie kodu wysyłanego e-mailowo po zarejestrowaniu się) w celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście.
6. Na terenie obiektów targowych wprowadza się zakaz roznoszenia ulotek oraz działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. Wystawcy Targów mogą wykorzystywać materiały reklamowe, takie jak ulotki czy promocje wyłącznie w obrębie własnych stoisk.
7. Kolejkę przed wejściem oraz osoby przebywające na terenie targów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5m od innych osób.
8. Na teren Targów mogą wejść wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu tj. zgłoszeni i zarejestrowani wystawcy, uczestnicy Targów z bezpłatną wejściówką z oświadczeniem o stanie zdrowia, zarejestrowane osoby świadczące usługi oraz zarejestrowani przedstawiciele mediów.
9. Na terenie targów znajdują się dystrybutory środków do dezynfekcji rąk, dodatkowo każdy Wystawca Targów zobowiązuje się je posiadać w widocznym miejscu na swoim stoisku.
10. Wystawców Targów obowiązuje noszenie maseczki / przyłbicy przez cały czas trwania wydarzenia oraz noszenie rękawiczek ochronnych podczas kontaktu z Klientami.