To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet na bezpłatne szkolenie online "Eksport na świecie - aspekty podatkowe i księgowe w kontraktach B2B", 28.09.2021 r., godz. 9.00-12.30.
już niedostępne -

Jesteś przedsiębiorcą sektora MŚP? Chciałbyś zaistnieć ze swoimi produktami czy usługami na rynkach międzynarodowych ale nie posiadasz doświadczenia w tym obszarze? Zapraszamy na szkolenie online "Eksport na świecie - aspekty podatkowe i księgowe w kontraktach B2B", które odbędzie się 28.09.2021 r. w godz. 9.00-12.30.


Kto może wziąć udział w szkoleniach?


Szkolenia mają charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.


Cele organizacji szkolenia:

 • omówienie aspektów podatkowych i księgowych na jakie powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy, planując podpisać kontrakt na rynkach zagranicznych poza granicami Europy
 • omówienie aspektu handlowego, celno-podatkowego oraz płatności z jakimi wiąże się podjęcie się eksportu przez przedsiębiorcę
 • wstępne wyjaśnienie pojęć związanych z finansowaniem oraz zabezpieczaniem transakcji eksportowej
 • przedstawienie systemu EORI i numeru FEIN
 • zapoznanie się uczestników z obowiązkami podatkowymi eksporterów oraz omówienie momentów ich nałożenia według różnych modeli transakcji
 • przedstawienie dokumentów celnych, rodzajów ceł oraz barier celnych w handlu zagranicznym
 • zapoznanie się uczestników z kalkulatorem taryfowym Isztar

Agenda szkolenia:

9:00-9:15 - prezentacja wprowadzająca BARR

9:15-10:15 - I Blok tematyczny - podstawy eksportu

 1. W trakcie szkolenia objaśnione zostaną pojęcia związane z eksportem. Omówiony zostanie aspekt handlowo-jakościowy, celno-podatkowy oraz płatności z jakimi wiąże się podjęcie się eksportu przez przedsiębiorcę.
 2. Wstępnie wyjaśnione zostaną terminy stosowane w wypadku finansowania i zabezpieczania transakcji eksportowej, m.in. inkaso, akredytywa, faktoring, forfaiting, ubezpieczenie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), ponieważ są one ściśle związane z naturą szkolenia.
 3. Przedstawiony będzie także system Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) oraz przykładowo, dla zobrazowania wymogów innych państw, numer FEIN (Federal Employee Idenficitation Number) wykorzystywany w USA.

10:15-11:15 - II Blok tematyczny - rozliczenie podatkowe

 1. Import i eksport podlegają rozliczeniom VAT - podatku od towarów i usług. Ich rozliczenie zależne jest od poprawnie wyliczonej podstawy opodatkowania oraz przedstawionych dokumentów, które pokrótce zostaną przedstawione na szkoleniu. Podczas szkolenia przybliżone zostaną obowiązki podatkowe eksporterów.
 2. Omówione także zostanie w którym momencie obowiązek podatkowy zostaje nałożony na podatnika w zależności od różnych modeli transakcji.

11:15-11:30 - przerwa

11:30-12:30 - III Blok tematyczny - cło

 1. Przybliżona zostanie forma dokumentów celnych, rodzaje ceł oraz bariery celne z jakimi można się spotkać w handlu międzynarodowym.
 2. Przedstawione również zostaną zmiany jakie zaszły w handlu z Wielką Brytanią po Brexicie.
 3. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z kalkulatorem taryfowym Urzędu Celnego - kalkulator taryfowy Isztar4 - oraz jego sposobem działania.
 4. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 - sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia


Informacje o prelegencie:

Sebastian Sadowski-Romanov

Przedsiębiorca i handlowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jego kariera rozpoczęła się w 1995 roku od jednoosobowej działalności Import-Export Sebastian Sadowski. Zajmował się wówczas importem obuwia z Włoch i elektroniki z Niemiec, sprzedając towar w Polsce, Rosji i na Białorusi.

W 2000 roku prowadził przedstawicielstwa dwóch firm z Taiwanu i Hong Kongu. Od 2002 do 2007 roku prowadził firmę handlową w Rosji. W 2004 rozpoczął import tkanin z Chin na potrzeby polskiego zakładu krawieckiego, a w 2005 roku otworzył wraz z chińskim partnerem zakład krawiecki w Chinach.

Od 2010 r., przekazując wieloletnie doświadczenie zdobyte w handlu międzynarodowym, wspiera polskie firmy w rozwoju działalności eksportowej, świadcząc im najwyższej jakości usługi szkoleniowe oraz z zakresu doradztwa biznesowego. Firma ITRO, której jest prezesem, buduje i wdraża strategie eksportowe zarówno dla średnich oraz mniejszych firm.

W działalności zawodowej świadczy również usługi outsourcingu księgowościw Polsce, Rosji, Białorusi, Kazachstanie i w Niemczech oraz poza granicami Europy. Ponadto, szkoli przedsiębiorców w tematyce zabezpieczania transakcji eksportowych, obowiązków podatkowych i księgowych oraz kwestii celnych.


Organizator:

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.


Jak będzie przebiegać proces rejestracji na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online (dostępny po kliknięciu przycisku "Kup bilety"). Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.


Przejdź na stronę barr.pl aby przeczytać regulamin uczestnictwa w szkoleniu.


Informacje o szkoleniu:

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. "Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Dla uczestników