Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

1 Lutego - 28 Lutego
Konsultacje online, Dla uczestników

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

1 Lutego - 28 Lutego
Testy online, Dla uczestników

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

1 Lutego - 28 Lutego
Badanie online, Dla uczestników

Jak dotrzeć do klientów w okolicy dzięki Profilowi Firmy w Google?

Jak dotrzeć do klientów w okolicy dzięki Profilowi Firmy w Google?

17 Lutego, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych w 2023 r.

20 Lutego, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Jak złożyć wniosek o podjęcie interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Jak złożyć wniosek o podjęcie interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?

23 Lutego, 10:00 - 10:45
Szkolenie online, Dla uczestników

Jak zatrudnić obywatela Białorusi czy Ukrainy

Jak zatrudnić obywatela Białorusi czy Ukrainy

27 Lutego, 12:00 - 13:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Konferencja "Start-Up Bydgoszcz!". Od kobiet dla kobiet

Konferencja "Start-Up Bydgoszcz!". Od kobiet dla kobiet

28 Lutego, 17:00 - 19:00
Młyny Rothera,, Bydgoszcz

Metodyka kontroli inspektora pracy PIP

Metodyka kontroli inspektora pracy PIP

15 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Spotkanie z przedsiębiorczością - instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Spotkanie z przedsiębiorczością - instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

27 Marca, 13:00 - 15:00
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, sala konferencyjna (I piętro), Bydgoszcz

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora