Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

1 Czerwca - 30 Czerwca
Testy online, Dla uczestników

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

1 Czerwca - 30 Czerwca
Badanie online, Dla uczestników

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

1 Czerwca - 30 Czerwca
Konsultacje online, Dla uczestników

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

1 Czerwca - 30 Czerwca
Badanie online, Dla uczestników

Jak pozyskać klientów do sklepu internetowego?

Jak pozyskać klientów do sklepu internetowego?

Dzisiaj, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Тренінг «Ваша бізнес-ідея - розробіть бізнес-план!»

Тренінг «Ваша бізнес-ідея - розробіть бізнес-план!»

Wtorek, 16:30 - 18:00
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od kwietnia 2023 r

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od kwietnia 2023 r

15 Czerwca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Тренінг «Реєстрація бізнесу»

Тренінг «Реєстрація бізнесу»

20 Czerwca, 16:30 - 18:00
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Zmiana warunków umownych w świetle Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego

Zmiana warunków umownych w świetle Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego

21 Czerwca, 09:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora