Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

1 Listopada - 30 Listopada
Badanie online, Dla uczestników

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

1 Listopada - 30 Listopada
Konsultacje online, Dla uczestników

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

1 Listopada - 30 Listopada
Badanie online, Dla uczestników

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

1 Listopada - 30 Listopada
Testy online, Dla uczestników

Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas

Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas

11 Grudnia, 08:30 - 11:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, sala nr 4 (I piętro)., Bydgoszcz

Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!

Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!

14 Grudnia, 08:30 - 12:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, sala nr 4 (I piętro)., Bydgoszcz

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Rejestrowanie działalności gospodarczej

15 Grudnia, 10:00 - 11:00
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, sala nr 4 (I piętro)., Bydgoszcz

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora