Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Zmiany w rozliczaniu składek i sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych

Zmiany w rozliczaniu składek i sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych

Piątek, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Tajniki rekrutacji i selekcji pracowników metodą Assessment Center - stacjonarnie!

Tajniki rekrutacji i selekcji pracowników metodą Assessment Center - stacjonarnie!

17 Października, 09:00 - 13:00
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, Bygoszcz

Formy wejścia na rynki zagraniczne

Formy wejścia na rynki zagraniczne

18 Października, 10:00 - 11:15
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym"

Szkolenie online "Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym"

19 Października, 09:00 - 11:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Thinking Tools - Experiment Canvas (testowanie nowych rozwiązań w firmie)

Thinking Tools - Experiment Canvas (testowanie nowych rozwiązań w firmie)

24 Października, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora