Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Szkolenie online "Kanały poszukiwania pracy i zasady korespondencji z potencjalnym pracodawcą"

Szkolenie online "Kanały poszukiwania pracy i zasady korespondencji z potencjalnym pracodawcą"

Pojutrze, 16:30 - 18:00
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Prowadzenie działalności produkcyjnej w czasie pandemii  i w okresie post-pandemicznym"

Szkolenie online "Prowadzenie działalności produkcyjnej w czasie pandemii i w okresie post-pandemicznym"

środa, 11:00 - 12:00
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Trzy odsłony Tarczy Antykryzysowej - ulgi  i świadczenia ZUS"

Szkolenie online "Trzy odsłony Tarczy Antykryzysowej - ulgi i świadczenia ZUS"

8 czerwca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Tworzenie listu motywacyjnego"

Szkolenie online "Tworzenie listu motywacyjnego"

9 czerwca, 16:30 - 18:00
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Prowadzenie fanpage na Facebooku"

Szkolenie online "Prowadzenie fanpage na Facebooku"

16 czerwca, 16:30 - 18:00
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online  "Tworzenie i analiza kampanii e-mail marketingowych"

Szkolenie online "Tworzenie i analiza kampanii e-mail marketingowych"

19 czerwca, 12:00 - 13:30
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online  "Tworzenie modelu Lean Canvas"

Szkolenie online "Tworzenie modelu Lean Canvas"

23 czerwca, 16:30 - 18:00
Szkolenie online, dla uczestników

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora