Eksport na świecie - negocjacje B2B

12 Października 2021, 09:00-12:30 (Wtorek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet na bezpłatne szkolenie online "Eksport na świecie - negocjacje B2B", 12.10.2021 r., godz. 9.00-12.30.
już niedostępne -

Jesteś przedsiębiorcą sektora MŚP? Chciałbyś zaistnieć ze swoimi produktami czy usługami na rynkach międzynarodowych ale nie masz w sobie żyłki negocjatora? Zapraszamy na szkolenie online "Eksport na świecie - negocjacje B2B", które odbędzie się 12.10.2021 r. w godz. 9.00-12.30.


Kto może wziąć udział w szkoleniach?


Szkolenia mają charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.


Cele organizacji szkolenia:

 • nabycie umiejętności planowania negocjacji i osiągania porozumienia z kontrahentami w handlu międzynarodowym na rynkach zagranicznych na świecie
 • zapoznanie się z celami negocjacji
 • przedstawienie najczęściej popełnianych błędów przy planowaniu negocjacji
 • omówienie aspektu kulturowego negocjacji biznesowych na arenie międzynarodowej na rynkach zagranicznych na świecie, w tym przedstawienie najważniejszych elementów kultury biznesowej, które trzeba zbadać przed rozpoczęciem planowania negocjacji
 • zapoznanie się z modelami i wymiarami kulturowymi negocjacji B2B
 • przedstawienie najważniejszych strategii negocjacyjnych w handlu międzynarodowym, w tym omówienie modelu Harwardzkiego i omówienie elementów BATNA
 • budowanie umiejętności tworzenia planów negocjacji
 • ćwiczenia negocjacyjne

Agenda szkolenia:

9:00-9:15 - prezentacja wprowadzająca BARR

9:15-10:15 - I Blok tematyczny - planowanie negocjacji

 1. Najważniejszym elementem każdych negocjacji jest przygotowanie merytoryczne. Widza o kliencie, tym co robi i co dla niego jest najważniejsze jest zatem kluczem. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze sposobami pozyskiwania informacji o partnerze negocjacyjnym oraz dowiedzą się jak najlepiej interpretować uzyskane dane.
 2. Zapoznanie się z celami negocjacji - minimalny (break point), optymalny, maksymalny (openning point).
 3. Przedstawienie najczęstszych błędów popełnianych przy planowaniu negocjacji i jak ich uniknąć.

2. 10:15-11:15 - II Blok tematyczny - aspekt kulturowy negocjacji biznesowych

 1. Negocjacje międzynarodowe są o tyle trudniejsze od negocjacji krajowych iż obejmują nie tylko wiedzę i umiejętności z zakresu branży oraz negocjacji, ale także różnice kulturowe, które mogą przesądzić o sukcesie rozmów biznesowych. Dlatego też do etapu planowania negocjacji podczas szkolenia dodajemy kolejny etap: dogłębne badanie kultury rynku. Przedstawione zostaną najważniejsze elementy kultury rynku, które należy zbadać przed podjęciem się planowania negocjacji.
 2. Przedstawienie modeli i wymiarów kulturowych negocjacji B2B
 3. Omówienie case study.

11:15-11:30 - przerwa

11:30-12:30 - III Blok tematyczny - modele negocjacji

 1. Przedstawienie i omówienie modeli negocjacji: unikanie, uległość, rywalizacja, współpraca, kompromis.
 2. Przedstawienie Harwardzkiego modelu negocjacji B2B.
 3. Przedstawienie przykładowego scenariusza negocjacji, w którym zawarte będzie Elevator Pitch, przykładowe dialogi, obiekcje drugiej strony i argumentacja poszczególnych elementów oferty w dwóch wariantach: pozytywnym i negatywnym. Omówienie wszystkich tych elementów BATNA i porady jak dobrze je przygotować.
 4. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.
12:30 - sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie:

Sebastian Sadowski-Romanov

Przedsiębiorca i handlowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jego kariera rozpoczęła się w 1995 roku od jednoosobowej działalności Import-Export Sebastian Sadowski. Zajmował się wówczas importem obuwia z Włoch i elektroniki z Niemiec, sprzedając towar w Polsce, Rosji i na Białorusi.

W 2000 roku prowadził przedstawicielstwa dwóch firm z Taiwanu i Hong Kongu. Od 2002 do 2007 roku prowadził firmę handlową w Rosji. W 2004 rozpoczął import tkanin z Chin na potrzeby polskiego zakładu krawieckiego, a w 2005 roku otworzył wraz z chińskim partnerem zakład krawiecki w Chinach.

Od 2010 r., przekazując wieloletnie doświadczenie zdobyte w handlu międzynarodowym, wspiera polskie firmy w rozwoju działalności eksportowej, świadcząc im najwyższej jakości usługi szkoleniowe oraz z zakresu doradztwa biznesowego. Firma ITRO, której jest prezesem, buduje i wdraża strategie eksportowe zarówno dla średnich oraz mniejszych firm.

Wspiera polskie firmy w wejściu na rynki zagraniczne - również poza Europą - poprzez efektywne wskazywanie i dobór partnerów biznesowych i handlowych, pośredniczenie w procesie negocjacyjnym, także w ramach programu "Paszport do eksportu".

Przeprowadził kilkanaście szkoleń dotyczących negocjacji biznesowych na całym świecie, gdzie starał się uświadomić polskim przedsiębiorcom, że cena sprzedaży nie jest istotnym czynnikiem w eksporcie i dlaczego.


Organizator:

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.


Jak będzie przebiegać proces rejestracji na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online (dostępny po kliknięciu przycisku "Kup bilety"). Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.


Przejdź na stronę barr.pl aby przeczytać regulamin uczestnictwa w szkoleniu.


Informacje o szkoleniu:

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. "Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Dla uczestników