Porozumienie na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej - Film dla klimatu

21 Września 2021, 00:00 (Wtorek) - 30 Listopada 2021, 23:59 (Wtorek)

Podpis online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  PODPISANIE POROZUMIENIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ - FILM DLA KLIMATU
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ - FILM DLA KLIMATU 

My, niżej podpisani sygnatariusze porozumienia, Mamy prawo, chcemy i czujemy się zobowiązani do podejmowania działań w celu ograniczania negatywnych skutków środowiskowych produkcji audiowizualnej i wywierania pozytywnego wpływu społecznego realizowanych produkcji audiowizualnych. Jesteśmy zdania, że obecne modele i sposoby produkcji i dystrybucji treści audiowizualnych nie są wystarczające do osiągnięcia celów związanych z zatrzymaniem dalszych negatywnych skutków wpływu na środowisko, w tym zmian klimatycznych. Uważamy, że współpraca między instytucjami publicznymi, branżą oraz innymi podmiotami jest niezbędna dla budowania zdolności do podjęcia szybkich, koniecznych i dalekosiężnych działań prowadzących do pełnego zrównoważenia produkcji audiowizualnej. Chcemy stać się częścią międzynarodowej społeczności czyniącej starania, aby stawić czoła nowej rzeczywistości pogrążonej w kryzysie klimatycznym. 

Jesteśmy świadomi, że:

● Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, której Cel 13 wzywa do podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. 

● 194 państwa oraz Unia Europejska podpisały Porozumienie Paryskie — mające na celu wzmocnienie wspólnej reakcji na zmiany klimatu i ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. 

● Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) przygotowuje systematycznie wytyczne w zakresie przeciwdziałania zmian klimatu oparte o wiarygodne badania naukowe. Najnowszy Raport nie pozostawia złudzeń: człowiek i jego działalność są bezpośrednią przyczyną zmian klimatycznych. 

● Komisja Europejska przyjęła plan działania pn. Europejski Zielony Ład, którego celem jest przekształcenie UE w gospodarkę, która będzie jednocześnie nowoczesna i konkurencyjna oraz zasobooszczędna i niskoemisyjna. 

Dołożymy wszelkich starań aby: 

➔ Opracowywać strategie zrównoważonego rozwoju oraz plany zrównoważonej produkcji audiowizualnej i zachęcać do włączenia się w te działania podmioty, z którymi współpracujemy. 

➔ Stosować mierniki do ilościowego pomiaru i raportowania zużycia zasobów i emisji CO2 w produkcji audiowizualnej, umożliwiające ocenę jej wpływu środowiskowego w odniesieniu do aktualnych standardów zrównoważonej produkcji audiowizualnej. ➔ Promować i wdrażać praktyki, które wspierają zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami takie jak: efektywność energetyczna, oszczędzanie wody, redukcja odpadów, optymalizacja transportu oraz powtórne wykorzystanie materiałów budowlanych, elementów scenografii i kostiumów. 

➔ Wspierać producentów audiowizualnych oraz wszystkich profesjonalistów z branży w zrównoważonych praktykach poprzez działania edukacyjne i informacyjne. 

➔ Rozwijać inicjatywy, które umożliwią dzielenie się wiedzą na temat dobrych praktyk zrównoważonej produkcji audiowizualnej. 

➔ Wspierać podmioty publiczne we wdrażaniu polityk i programów na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej. 

➔ Nadawać priorytet spożyciu lokalnej, certyfikowanej żywności ograniczając spożycie produktów odzwierzęcych. 

➔ Wykorzystać wpływ jaki ma branża audiowizualna na postawy społeczeństwa, aby promować zrównoważony styl życia i pracy oraz wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju. 

➔ Uczestniczyć w badaniach podsumowujących podejmowane działania z zakresu zielonej produkcji audiowizualnej. Informować o postępach dotyczących zobowiązań podjętych w niniejszym porozumieniu, na bieżąco oraz w formie raportów publikowanych nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Zobacz również:

inne