I Forum Geopolityczne w Łodzi

30 Listopada 2019, 12:30-19:30 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

PRELEGENCI

dr Michał Lubina - ekspert ds. stosunków międzynarodowych. Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książki "Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014" - pierwszej monografii o współczesnych relacjach rosyjsko-chińskich w języku polskim.

Bartłomiej Radziejewski - politolog, publicysta i eseista. Założyciel oraz dyrektor "Nowej Konfederacji". W latach 2015-2017 współtwórca i szef think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

dr Leszek Sykulski - historyk i doktor nauk o polityce. Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz założyciel i w latach 2009-2016 redaktor naczelny kwartalnika "Przegląd Geopolityczny".

dr Grzegorz Lindenberg - jest z wykształcenia socjologiem, a z zawodu menedżerem, doradcą, redaktorem i publicystą, a także autorem książek "Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy" oraz "Wzbierająca fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce" (2019). Był m.in. dyrektorem generalnym "Agory", gdy powstawała "Gazeta Wyborcza", twórcą "Super Expressu" oraz pomysłodawcą dwóch wczesnych firm internetowych Supermedia (1996) i eCard (2001).

ppłk (rez.) Mariusz Rukat - podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu (1996). W latach 2000 - 2008 analityk Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON ds. relacji polityczno-wojskowych Sił Zbrojnych RP z zagranicą, w specjalizacji: Stany Zjednoczone, Chiny oraz państwa Dalekiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku. W latach 2008-2012 r. zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Pekinie.

Paweł Wypychowski - absolwent elektroniki i telekomunikacji Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Pełnił kolejno w latach 1996-2001 funkcje wiceprezesa i prezesa zarządu holdingu inwestycyjnego, zarządzając procesami przejęć, połączeń i restrukturyzacji polskich firm. W 2007 roku powołał do działania firmę EMF3 - Bezpieczeństwo Elektromagnetyczne, której celem jest dostarczanie specjalistycznej i rzetelnej wiedzy oraz profesjonalnych rozwiązań w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM).

Radosław Pyffel - socjolog. Prezes Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich. W latach 2016-2018 Alternate Director oraz członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z ramienia Polski. Kierownik studiów podyplomowych "Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku" prowadzonych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Witold Jurasz - Prezes Ośrodka Analiz Strategicznych (www.oaspl.org), prowadzący program "Prawy do Lewego" w Polsat News 2, publicysta zajmujący się polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Stosunki Międzynarodowe). Były pracownik Zakładu Inwestycji NATO, I sekretarz Wydziału Politycznego Ambasady RP w Moskwie, a następnie chargé d'affaires RP na Białorusi. Pracował również w sektorze prywatnym jako dyrektor ds. rozwoju w firmie zajmującej się eksportem uzbrojenia.

Tomasz Sajewicz - od kilkunastu lat korespondent Polskiego Radia w Chinach. Były korespondent w Iraku. Rok temu odwiedził Korę Północną.