To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja bezpłatna
już niedostępne -"Żyjemy dzięki temu, co dostajemy, ale prawdziwy sens życia odnajdujemy dzieląc się z innymi".
We make a living by what we get, but we make a life by what we give.
Winston Churchill


Witam serdecznie,

jestem w pełni przekonany, że aby móc efektywnie wspierać naszych pracowników i ich liderów potrzebujemy jeszcze silniej niż kiedykolwiek wspierać, mobilizować i uczyć się od siebie nawzajem. Prawdopodobnie nigdy wcześniej od naszych umiejętności, wiedzy i przywództwa nie zależało tak wiele.

Dlatego też z ogromną przyjemnością inicjuję Ogólnopolski Program HR Razem # Mentoring w Zmianie. To kolejna, po uruchomieniu regularnych Konferencji HR Razem Online inicjatywa integrująca środowisko, dzięki której mobilizujemy się i budujemy HR Razem. Wierzymy bowiem, że w dzisiejszych nadzwyczajnych okolicznościach, tylko jednocząc siły możemy mądrze oddziaływać na otaczającą nas rzeczywistość.


IDEA PROGRAMU

HR Razem # Mentoring w Zmianie to nietypowy i innowacyjny program, w ramach którego Senior HR Leaderzy będą wspierać menedżerów HR podczas spotkań w małych grupach. Współpraca z Mentorami będzie odbywała się w 4-6 osobowych zespołach, w formie cyklicznych spotkań odbywających się co 2 tygodnie przez okres ok. 5 miesięcy. Z uwagi na nadzwyczajny czas - przewidujemy sesje on-line o długości ok. 90 min.

Program mentoringowy to praktyczny sposób na wspieranie się nawzajem i wykorzystanie najważniejszego naszego kapitału - siebie samych, naszych chęci, wiedzy, doświadczeń i możliwości. Uczestnicy - Mentee będą mogli dokonać wyboru swoich Mentorów w drugiej połowie maja, start Programu przewidujemy z początkiem czerwca a jego zakończenie - pod koniec września.


DALSZE INFORMACJE

Więcej informacji znajduje się w dalszych zakładkach tego wydarzenia oraz w Regulaminie.

  • Wartość (link)
  • Kim są Mentorzy? (link)
  • Kto może być Mentee? Zasady udziału w Programie Mentoringowym (link)
  • Kontakty (link)

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY

Ta idea nie mogłaby przeistoczyć się w rzeczywistość bez ludzi. W tym miejscu pozwolę sobie serdecznie podziękować całemu zespołowi, osobom które przez ostatnie miesiące intensywnie pracowały nad jego przygotowaniem i organizacją. Są to również osoby, do których należy kierować wszystkie ewentualne pytania i wątpliwości :

  • Joanna Sosnowska - Lider Projektu - j.sosnowska@coachwise.org; 607 278775
  • Ireneusz Zyzański - Lider Merytoryczny - i.zyzanski@coachwise.org; 508 784771

oraz

  • Anna Stecko - Koordynator Operacyjny, Sprzedaż - a.stecko@coachwise.org; 605 836084
  • Bożena Prędkopowicz - Komunikacja, Sprzedaż - b.predkopowicz@coachwise.org; 603 805 695


Jestem przekonany, że aktywny udział w Programie przyniesie Państwu dużą wartości i satysfakcji zawodową.


Z serdecznymi pozdrowieniami,

Paweł Sopkowski
Prezes CoachWise S.A.

Zobacz również:

inne