To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
KURS językowy dla dzieci w wieku 5-6 lat.
Prosimy o informowanie o rezygnacji z biletu. Możemy przekazać go osobom zainteresowanym.
Dwukrotna nieobecność na zajęciach bez wcześniejszego zgłoszenia może skutkować niemożnością dokonania rezerwacji w przyszłości.
Język polski grupa 5-6 lat

KURS językowy dla dzieci w wieku 5-6 lat.
Prosimy o informowanie o rezygnacji z biletu. Możemy przekazać go osobom zainteresowanym.
Dwukrotna nieobecność na zajęciach bez wcześniejszego zgłoszenia może skutkować niemożnością dokonania rezerwacji w przyszłości.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

ROZUMIEM - MÓWIĘ - CZYTAM

BEZPŁATNY kurs nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci z wykorzystaniem nauki czytania metodą sylabową, ćwiczeń koncentracji i pamięci, uwagi słuchowej oraz wzrokowej.

Kurs skierowany jest do dzieci z doświadczeniem migracyjnym w wieku przedszkolnym i jest dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia nauki w szkole bądź doskonalenia umiejętności szkolnych. 

W ramach zajęć realizowane będą również ćwiczenia wspierające nabywanie umiejętności językowych, m.in.: ćwiczenia percepcji słuchowej, wzrokowej, procesów myślenia oraz grafomotoryki.

Zastosowana metoda nauczania może także pomóc wyłonić z grupy dzieci z trudnościami w rozwoju, by można było im zaproponować dodatkowe wsparcie i ułatwić edukację.

Grupa wiekowa: 5-6 lat

Gdzie: Fine Space Kraków, Rynek Główny 17 (wejście od ulicy Brackiej 4)

Godzina: 16:00 - 16:45

Liczba miejsc ograniczona: max 10 os.

Prowadząca: prof.ucz.dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła

dr hab., prof. UKEN Marzena Błasiak-Tytuła: Neurologopedka, językoznawczyni i glottodydaktyczka.
Profesor w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dy-rektorka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów, członkini
Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz
Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego.


A FREE course in learning Polish as a second language for children using the syllable method of reading, control and memory exercises, auditory attention and control.

The course is intended for children with migration experience in kindergarten/primery school and is a good preparation for starting school to improve their school skills.
The course includes exercises that enable the use of languages, including: auditory perception, control, thinking control and graphomotor exercises.
Age group: 5-6 years.


Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem:

https://docs.google.com/document/d/1THMQYuciehrJVu...

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków