To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

O INICJATYWIE
Celem Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie jest propagowanie i rozwijanie najlepszych praktyk w zarządzaniu różnorodnością w dynamicznie zmieniającej się gospodarce. Działania realizowane w ramach Inicjatywy mają służyć podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, zwiększaniu innowacyjności, przełamywaniu stereotypów, poprawie zwinności i szybkości działania organizacji, przyciąganiu i utrzymaniu najlepszych talentów. Inicjatywa wspiera rozwój nowoczesnego społeczeństwa w Polsce.

Organizatorem Inicjatywy jest Stowarzyszenie Interim Managers.


RAZEM DLA RÓŻNORODNOŚCI W BIZNESIE
ul. Filtrowa 75/17, 02-032 Warszawa
[email protected]
razemdlaroznorodnosci.pl