To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział | участь | participation
już niedostępne -

Grupa wiekowa: dla dorosłych

Język prowadzenia: polski

PL | Kobiety działają, kobiety zmieniają - czyli o oddolnym działaniu

Podczas spotkania dowiecie się jak:

  • zacząć działać nie znając nikogo i nie wiedząc niczego - przykład parku Stacja-Wisła na Zabłociu
  • integrować mieszkańców i upiększać swoją okolicę nie mając na to środków (ale też jak je w łatwy sposób zdobyć)
  • lobbować (być może z sukcesem) za sprawami beznadziejnymi

Ostatnie 30 minut będzie przewidziane na Wasze pytania, więc jeśli jakiś miejski temat Was nurtuje, to postaram się na niego odpowiedzieć lub przekierować Was do odpowiedniej osoby, jednostki.

Prowadzi Joanna Wendorff - krakowska działaczka społeczna, rzeczniczka lokalnych spraw. Od 2016 prowadzi Fundację Czas Wolny, która ma na celu integrację i aktywizację mieszkańców poprzez wspólne działania w przestrzeni publicznej na pograniczu sztuki i ekologii.

ENG | Women act, women change - or about grassroots action

During the meeting you will learn how:
start acting without knowing anyone and without knowing anything - the example of the Station-Vistula park in Zabłocieintegrate residents and beautify your neighborhood without having funds for this (but also how to easily get them)lobby (perhaps successfully) for hopeless issuesThe last 30 minutes will be provided for your questions, so if any urban topic troubles you, I will try to answer it or redirect you to the appropriate person, entity.
Hosted by Joanna Wendorff - a Krakow-based social activist and advocate for local issues. Since 2016 she has been running the Free Time Foundation, which aims to integrate and activate residents through joint activities in public space at the intersection of art and ecology.

UA | Жінки діють, жінки змінюють - або громадські ініціативи

Під час зустрічі ви дізнаєтесь, як:

почати діяти, не знаючи нікого і нічого - на прикладі парку Stacja-Wisła на Zabłociu

об'єднати мешканців та облагородити свій район, не маючи на це коштів (а також про те, як їх легко отримати) лобіювати (можливо, успішно) безнадійні справи

Останні 30 хвилин будуть відведені для ваших запитань, тому, якщо є якась муніципальна тема, яка вас турбує, я спробую відповісти на неї або перенаправити вас до потрібної особи, організації.

Joanna Wendorff - громадська активістка з Кракова, яка займається місцевими питаннями. З 2016 року вона керує фондом Czas Wolny, метою якого є інтеграція та активізація мешканців через спільну діяльність у публічному просторі на межі мистецтва та екології.

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków