Pomorzanie. Jacy jesteśmy?

3 Kwietnia 2024, 09:30-14:30 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Pomorzanie. Jacy jesteśmy?
już niedostępne -

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Pomorzanie. Jacy jesteśmy?", która odbędzie się w środę 3 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Konferencję, na której zaprezentowane zostaną wyniku raportu z badania "Postaw i zachowań mieszkańców województwa pomorskiego w kontekście budowania tożsamości Pomorzan" otworzy prezentacja profesora Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego. Będzie ona dobrym wstępem do zaplanowanych dwóch paneli dyskusyjnych.

W ramach pierwszego panelu pt. "Z pokoleniami w przyszłość" porozmawiamy o tym czy ustalenie wspólnych priorytetów dla przedstawicieli różnych pokoleń jest możliwe. Jakie wyzwania powinny stawić przed sobą szkoły i uczelnie by sprostać wymaganiom nowych pokoleń i pomagać im w przyszłym budowaniu pozycji na rynku pracy? Jak z wyzwaniem w zarządzaniu międzypokoleniowym zespołem radzą sobie pracodawcy? Czyli jak razem mamy budować pomorską wspólnotę obywatelską korzystając ze wspólnych doświadczeń i pomysłów.

W ramach drugiego panelu pt. "Pomorzanie - aktywni czy bierni?" skupimy się nad tym w jaki sposób i jakimi narzędziami można generować i wspierać energię społeczną. Jak robić to w sposób odpowiedzialny, a przede wszystkim skuteczny i jak do współpracy angażować regionalną społeczność?


PROGRAM KONFERENCJI

9:30 - 9:45  Otwarcie konferencji 

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

9:45 - 10:15 "Pomorzanie. Jacy jesteśmy?" Prezentacja wyników i wniosków badania tożsamości Pomorzan. 

Prof. Cezary Obracht - Prondzyński, Uniwersytet Gdański

10:15 - 11:45 Panel dyskusyjny: "Z pokoleniami w przyszłość"

Pomorska wspólnota obywatelska - czy ustalenie wspólnych priorytetów dla przedstawicieli różnych pokoleń jest możliwe? 

  • Maja Tomczak, Boeing
  • Nina Katka, Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego
  • Zofia Wyrzykowska, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
  • Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska
  • Sebastian Ptak, firma doradcza Happy Birds

Prowadzący

Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

11:45 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 13:30 Panel dyskusyjny "Pomorzanie - aktywni czy bierni?"

W jaki sposób i jakimi narzędziami można generować i wspierać energię społeczną?

  • Jolanta Szydłowska, Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów
  • Monika Hinc, Fundacja Inicjowania Rozwoju "UP Foundation"
  • Sulisława Borowska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy
  • Tomasz Keler, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
  • Piotr Widz, Zastępca Burmistrza Kwidzyna

Prowadzący

Prof. Cezary Obracht - Prondzyński, Uniwersytet Gdański

13:30 - 14:30 Dyskusja i zakończenie konferencji


Więcej informacji dostępnych na stronie: https://gospodarka.pomorskie.eu/zapraszamy-na-konferencje-pomorzanie-jacy-jestesmy/ 

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Gdańsk