To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Normalny
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

PL

Konferencja poświęcona będzie tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, a szczególnie zamierzamy poruszyć temat "Natura biznesu - czy w biznesie jest miejsce na naturę?". Główna koncepcja to pokazanie zależności między biznesem i jego otoczeniem oraz odpowiedzialności środowiska biznesowego za środowisko naturalne. Celem konferencji jest przybliżenie studentom jak ważne w biznesie jest zwracanie uwagi nie tylko na wymogi formalne i prawne, a również na zasoby ludzkie, relacje z interesariuszami oraz ochronę środowiska. Podczas konferencji zostaną także rozdane certyfikaty Travelife, które kwalifikują do pełnienia funkcji koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju.

ENG

The conference will be devoted to the topic of corporate social responsibility, and in particular we intend to raise the topic "Nature of business - is there a place for nature in business?". The main concept is to show the relationship between business and its environment and the responsibility of the business environment for the natural environment. The aim of the conference is to show students how important in business is to pay attention not only to formal and legal requirements, but also to human resources, relations with stakeholders and environmental protection. During the conference Travelife certificates will also be handed out, which qualify for the function of coordinator for sustainable development.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Warszawa