VI KONGRES KLASTRÓW POLSKICH w SZCZECINIE

9 Listopada 2020, 08:45 (Poniedziałek) - 10 Listopada 2020, 15:00 (Wtorek)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

dostępnych: 179

już niedostępne -

czestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne/ Skorzystanie z udziału bezpłatnego dotyczy dostępu do konferencji online.

Organizatorzy: Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia"  mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Ogólnopolskiego Spotkania Klastrów, które odbędzie się w dniach 09 - 10 listopada 2020 r. w Szczecinie. Już teraz serdecznie zaparszamy do udziału w tym wydarzeniu. 

Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami.

Koniec 2020 roku, to nie tylko ostatni rok 7-mio letniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale również rok poprzedzający nową perspektywę. Przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne eryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia. Jest to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach (a jest ich w Unii Europejskiej ponad 123.000 zatrudniających 19% pracowników UE) okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.  Rok 2020 zapisze się także jako czas bezprecedensowego światowego kryzysu wywołanego epidemią COVID19. Wszyscy uczestnicy życia społecznego i gospodarczego doświadczyli negatywnych konsekwencji, ale także w różny sposób walczyli z samą epidemią, dziś natomiast są zainteresowani  w odbudowie gospodarki. 

Komisja Europejska podjęła decyzję o zaangażowaniu 750 Mld Euro w pomoc w odbudowie gospodarek krajów Unii Europejskiej. Ustanowiony program Next Generation EU zakłada nie tylko ogromne fundusze spierające rozwój, ale także nowe podejście oparte o "ekosystemy gospodarcze" łączące sektory przemysłu i usług w oparciu o wspólne łańcuchy wartości. Nowe podejście ma uczynić europejskie firmy nie tylko bardziej konkurencyjnymi, ale także bardziej niezależnymi od światowych dostawców. Dla krajów wschodu Unii Europejskiej, a szczególnie dla tak dużej gospodarki jak Polska, stanowi to dodatkową szansę rozwoju.

Podczas VI Kongresu Klastrów Polskich chcemy rozmawiać nie tyle o klastrach, choć one są głównym organizatorem przedsięwzięcia, ile o europejskiej, krajowej i regionalnej polityce rozwoju  gospodarczego oraz o możliwościach wsparcia konkurencyjności firm, a przez to regionów w których działają, przy pomocy dostępnych, ogromnych nowych środków unijnych.

Organizatorzy zapraszają do udziału w tym wydarzeniu - jednak ze względów epidemicznych ilość miejsc będzie ograniczona. Całość Kongresu będzie można oglądać za pomocą streamingu on-line na swoich komputerach. Więcej informacji na stronach:  www.klastrypolskie.pl   i  www.zielonachemia.eu  

Organizatorzy:        

Zobacz również:

konferencje