PAMI 2017: A Guide to Success

17 Listopada 2017, 13:00 (piątek) - 18 Listopada 2017, 17:00 (sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

PAMI:Warsztaty

(For English see below...)

1) Design Thinking - od potrzeby do produktu

Prowadzący: Monika Chochla, Fundacja Laboratorium Innowacji i Kreatywności, Karolina Perrin, KarekDesign

Warsztaty myślenia projektowego (design thinking) - wspólna praca nad prawdziwymi, wybranymi przez uczestników problemami, w oparciu o zasady design thinking.

Warsztat będzie prowadzony w języku polskim.

2) Brand Your Name - koncepcja i wdrożenie Twojej marki osobistej

Prowadzący: Marek Parzydło, CEO Personal Brand Institute

Podczas tego warsztatu przejdziemy wspólnie przez proces oparty na kanwie "Brand Your Name", pomożemy Ci zebrać i zaprezentować treści niezbędne do zbudowania unikalnej strategii własnej marki. Dostępne wyłącznie w małej grupie do 12 osób.

Warsztat będzie prowadzony w języku polskim.

3) Compassion And Heroic Leadership Skills Training

Prowadzący:  prof. Agnieszka Wilczyńska, Zimbardo Youth Centre, Daniel Martin, California State University, USA

Kim jest współczesny bohater? Czy w dzisiejszym biznesie jest miejsce na współczucie? Czy budowa kapitału społecznego ma wpływ na kreatywność i innowacyjność? Podczas warsztatu prowadzonego wspólnie przez prof., Agnieszkę Wilczyńską i prof. Daniela Martina nauczysz się w jaki sposób dbać o zdrowie psychiczne jednocześnie zwiększając potencjał swojego zespołu. Zrozumiesz także neuropsychologię zjawisk związanych ze stresem i ich związek z wydajnością, kreatywnością i innowacyjnością. Staniesz się lepszym liderem mocniejszego zespołu.

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.

4) Turkusowe organizacje w praktyce

Prowadzący: prof. Andrzej Blikle, Doradca

Wykład na temat turkusowej samoorganizacji w sensie F. Laloux połączony z warsztatem empatycznej komunikacji. W trakcie warsztatu uczestnicy ćwiczą uważność i aktywne słuchanie, a także zasady dobrej debaty. Po tym warsztacie uczestnik będzie wiedział, że kij i marchewka głęboko demotywują do pracy, a hierarchia kierownicza nie jest ani jedynym, ani też najlepszym sposobem organizowania pracy zespołowej. W warsztacie przewidywany jest udział praktyków - pracowników firmy, która w praktyce stosuje zasady turkusowej samoorganizacji.

Warsztat będzie prowadzony w języku polskim.

5) Przywództwo i Innowacja - od porażki do sukcesu

Prowadzący: John Spence, Top 100 Business Thought Leader, David Whitney, Leading Agile's Innovation Labs, Innovator-in-Residence

Dwugodzinny, prowadzony przez Johna i Davida interaktywny wykład i warsztat zawierać będzie sesje poświęcone na pytania publiczności, w szczególności te dotyczące tematyki piątkowego wykładu - "W jaki sposób radzić sobie z porażką w przedsiębiorczości?". Warsztaty połączone będą z sesjami networkingowymi i grupowym mentoringiem. 

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.1) Design Thinking - From the Need to the Product

Moderator: Monika Chochla, The Creativity and Innovation Lab Foundation, Karolina Perrin, KarekDesign

Design Thinking workshop - collaborative work on participants' chosen practical projects using the design thinking methodology.

(Workshop in Polish)

2) Brand Your Name - your personal brand concept and implementation

Moderator: Marek Parzydło, CEO Personal Brand Institute

Within this workshop we will go through "Brand Your Name" canvas to collect, discuss and present your personal value proposition and design your unique branding strategy. Limited for small group only, up to 12 people.

(Workshop in Polish)

3) Compassion And Heroic Leadership Skills Training

Moderator: Prof. Agnieszka Wilczyńska, Zimbardo Youth Centre, Daniel Martin, California State University, USA

Who is a hero? Is there a place for compassion in modern business? Is there a relation between a social capital and creativity? During a workshop co-lead by prof. Agnieszka Wilczyńska and Prof. Daniel Martin you will learn how to care for your psychological well-being and how to increase the potential of your team. You will understand the neuropsychology of stress and its relation to creativity and innovation potential. You will become a better leader of a stronger team.

(Workshop in English)

4) Turquoise Organizations in Practice

Moderator: prof. Andrzej Blikle, Advisor

A lecture on the subject of turquoise self-organization (within the scope of F. Laloux), followed by a workshop on empathic communication. Participants perform exercises in active and attentive listening and debating. They learn that the idea of a stick and a carrot is a major demotivator within a workplace, while the management hierarchy is neither the only nor the best model in the organization of group work. This workshop will also give an opportunity to meet the practitioners of turquoise self-organization.

(Workshop in Polish)

5) Leadership and Innovation - How Failure Leads to Success

Moderator: John Spence, Top 100 Business Thought Leader, USA, David Whitney, LeadingAgile's Innovation Labs, Innovator-in-Residence, USA

This two-hour interactive lecture and workshop conducted by John Spence and David Whitney will allow the audience to ask questions, specific to the Friday's lecture on dealing with failure in entrepreneurship. The workshops will include networking sessions and group mentoring. 

(Workshop in English)