To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na Panel we Wrocławiu
już niedostępne -

Z A P R O S Z E N I E

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

wraz z Partnerami Merytorycznymi: Sądem Okręgowym we Wrocławiu,

Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu,
Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
oraz Stowarzyszeniem #wartomediować,


mają zaszczyt zaprosić na Panel Dyskusyjny pt.:"Współpraca sądów z mediatorami w świetle obecnych i planowanych rozwiązań"


w ramach projektu "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne"


Termin i miejsce

Panel odbędzie się w formie wyłącznie stacjonarnej w dniu 06 marca 2023 r. w godz. 10:00-14:30, w Sali im. M. Filipowicza w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, przy ul. Sądowej 1, 50-046 Wrocław.

Przedmiot Panelu:

Panel kierujemy do sędziów, mediatorów, zawodowych pełnomocników i innych osób wspierających polubowne rozwiązywanie sporów.

W trakcie panelu chcielibyśmy podjąć dyskusję z sędziami i mediatorami o aktualnym stanie mediacji i współpracy sądów z mediatorami, a także jakie działania należałoby wdrożyć, aby mediacja stała się faktycznym odciążeniem dla sądów i sędziów. Rozważymy również jakie działania należy podjąć w celu wypracowania dobrych praktyk tej współpracy, korzystając z przykładów wdrożonych w okręgach innych sądów. W trakcie wydarzenia chcielibyśmy poruszyć ponadto kwestię możliwości pilotażowego wprowadzenia obligatoryjnej mediacji dla pewnych kategorii spraw wraz z analizą prawnej dopuszczalności obligatoryjności mediacji w Polsce połączonej z prognozą dotyczącą potencjalnych skutków. W tym kontekście w szczególności skupimy się na sprawach rodzinnych i gospodarczych.


Program Panelu Dyskusyjnego.

09:30-10:00

Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie i ciastkach

10:00-10:10

Otwarcie i powitanie uczestników:

 • SSO Dorota Stawicka-Moryc - koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
 • r.pr. Andrzej Misiak - reprezentujący organizatora - Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza

10:10-10:30

Powitanie uczestników przez reprezentantów Partnerów Merytorycznych, w tym wystąpienie obejmujące informację o dotychczasowych działaniach Partnerów Merytorycznych wspierających mediację, w szczególności na terenie województwa dolnośląskiego.

 • SSO Dorota Stawicka-Moryc - koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
 • r.pr. Agnieszka Templin - Kierownik Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • adw. Karolina Szulc-Nagłowska - Wiceprezes Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu
 • zastępca not. Monika Hernik-Oko - Członek Zarządu Stowarzyszenia #wartomediować

10:30-10:40

Wstęp do tematyki panelu.

 • r.pr. Agnieszka Templin - moderator
 • adw. Karolina Szulc-Nagłowska - ko-moderator
 • zastępca not. Monika Hernik-Oko - ko-moderator

10:40-11:00

SSR Monika Biała

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego uchwalone przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 r.

11:00-11:30

SSO dr Sylwia Jastrzemska

Mediacje transgraniczne

11:30-11:50

SSO Joanna Placety

Mediacje okołorozwodowe

11:50-12:15

Moderowana dyskusja pomiędzy prelegentami oraz pytania od uczestników.

12:15-12:45

Przerwa (zimny bufet)

12:45-13:05

SSO dr Andrzej Michór

Mediacje w sprawach gospodarczych

13:05-13:25

SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska

Dlaczego mediacja nie jest popularna? Praktyczne aspekty mediacji w postępowaniu cywilnym.

13:25-13:50

r.pr. Andrzej Misiak i SSR Paweł Antczak

Łódzki "Zielony Pokój" - fakty, refleksje, wnioski i prognozy. Wymiana dobrych praktyk.

13:50-14:20

Moderowana dyskusja pomiędzy prelegentami oraz pytania od uczestników.

14:20-14:30

Podsumowanie i zakończenie Panelu.

 • SSO Dorota Stawicka-Moryc
 • r.pr. Agnieszka Templin
 • adw. Karolina Szulc-Nagłowska
 • zastępca not. Monika Hernik-Oko
 • r.pr. Andrzej Misiak


Moderator i Prelegenci wydarzenia:

Moderator Wydarzenia:

 • Pani Agnieszka Templin - radca prawny, mediator, Kierownik Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu

Ko-moderatorzy Wydarzenia:

 • Pani Karolina Szulc-Nagłowska - adwokat, mediator, Wiceprezes Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu
 • Pani Monika Hernik-Oko - zastępca notarialny, mediator, Członek Zarządu Stowarzyszenia #wartomediować
 • Pani Dorota Stawicka-Moryc - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym, koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Prelegenci:

 • Pani Monika Biała - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, orzeka w I Wydziale Cywilnym
 • Pani Sylwia Jastrzemska - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w XIII Wydziale Cywilnym Rodzinnym
 • Pani Joanna Placety - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w XIII Wydziale Cywilnym Rodzinnym, koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
 • Pan Andrzej Michór - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w X Wydziale Gospodarczym, orzeka w X Wydziale Gospodarczym, Uniwersytet Opolski, INP, Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego
 • Pani Magdalena Zdrzałka-Szymańska - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, orzeka w II Wydziale Cywilnym, którego jest Przewodniczącą
 • Pan Paweł Antczak, Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, orzeka w X Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, którego jest Przewodniczącym
 • Pan Andrzej Misiak, radca prawny, Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, Kierownik Instytucji Certyfikującej oraz specjalista ds. mediacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza; Prezes Instytutu Mediacji


Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa potwierdzającej tematy i ilość godzin. Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej. Panel będzie nagrywany audio i/lub video i mogą być wykonywane zdjęcia. W formularzu można do dnia 20.02.2023 r. zgłosić szczególne potrzeby związane z Panelem przez Organizatora np. związane z niepełnosprawnościami.


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym Panelu dyskusyjnym pt. "Współpraca sądów z mediatorami w świetle obecnych i planowanych rozwiązań".

*Bezpłatne Panele dyskusyjne dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.
Zobacz również:

konferencje wydarzenia Wrocław