PLNOG LIVE

28 Września 2020, 08:00 (Poniedziałek) - 29 Września 2020, 17:00 (Wtorek)

ONLINE,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena netto za szt. VAT Liczba
Bilet zawiera:
• Dostęp do transmisji online z możliwością zadawania pytań prelegentom
• Dostęp do nagrań (dostępnych po konferencji)
• Welcome Pack (bluza z kapturem, buff, piwo rzemieślnicze i kupon na lunch)
• September Bundle - czyli DARMOWE bilety na konferencje, które odbędą się we wrześniu: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence


The ticket includes:
• Access to online broadcasting and a possibility to ask questions to the speakers
• Access to recordings (just after the conference)
• Welcome pack (branded hoodie, buff, craft beer and lunch voucher)
• September Bundle - FREE tickets for conferences that will be held in September: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence
Standard

Bilet zawiera:
• Dostęp do transmisji online z możliwością zadawania pytań prelegentom
• Dostęp do nagrań (dostępnych po konferencji)
• Welcome Pack (bluza z kapturem, buff, piwo rzemieślnicze i kupon na lunch)
• September Bundle - czyli DARMOWE bilety na konferencje, które odbędą się we wrześniu: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence


The ticket includes:
• Access to online broadcasting and a possibility to ask questions to the speakers
• Access to recordings (just after the conference)
• Welcome pack (branded hoodie, buff, craft beer and lunch voucher)
• September Bundle - FREE tickets for conferences that will be held in September: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence

Wyprzedane 1 039,00 zł 23% Wyprzedane
Wybierając tę ​​opcję, otrzymasz:
• Dostęp do transmisji online z możliwością zadawania pytań prelegentom
• Dostęp do nagrań (dostępnych po konferencji)
• Welcome Pack (bluza z kapturem, buff, piwo rzemieślnicze i kupon na lunch)
• September Bundle - czyli DARMOWE bilety na konferencje, które odbędą się we wrześniu: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence
Kupując w pakiecie oszczędzasz 311,7 zł netto !

By choosing this option, you'll get:
• Access to online broadcasting and a possibility to ask questions to the speakers
• Access to recordings (just after the conference)
• Welcome pack (branded hoodie, buff, craft beer and lunch voucher)
• September Bundle - FREE tickets for conferences that will be held in September: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence
You save 311.7 PLN net!
PAKIET I - 3 wejsciówki

Wybierając tę ​​opcję, otrzymasz:
• Dostęp do transmisji online z możliwością zadawania pytań prelegentom
• Dostęp do nagrań (dostępnych po konferencji)
• Welcome Pack (bluza z kapturem, buff, piwo rzemieślnicze i kupon na lunch)
• September Bundle - czyli DARMOWE bilety na konferencje, które odbędą się we wrześniu: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence
Kupując w pakiecie oszczędzasz 311,7 zł netto !

By choosing this option, you'll get:
• Access to online broadcasting and a possibility to ask questions to the speakers
• Access to recordings (just after the conference)
• Welcome pack (branded hoodie, buff, craft beer and lunch voucher)
• September Bundle - FREE tickets for conferences that will be held in September: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence
You save 311.7 PLN net!

Wyprzedane 935,10 zł 23% Wyprzedane
Wybierając tę ​​opcję, otrzymasz:
• Dostęp do transmisji online z możliwością zadawania pytań prelegentom
• Dostęp do nagrań (dostępnych po konferencji)
• Welcome Pack (bluza z kapturem, buff, piwo rzemieślnicze i kupon na lunch)
• September Bundle - czyli DARMOWE bilety na konferencje, które odbędą się we wrześniu: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence
Kupując w pakiecie oszczędzasz 621,75 zł netto!

By choosing this option, you'll get:
• Access to online broadcasting and a possibility to ask questions to the speakers
• Access to recordings (just after the conference)
• Welcome pack (branded hoodie, buff, craft beer and lunch voucher)
• September Bundle - FREE tickets for conferences that will be held in September: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence
You save 621,75 PLN net!
PAKIET II - 5 wejściówek

Wybierając tę ​​opcję, otrzymasz:
• Dostęp do transmisji online z możliwością zadawania pytań prelegentom
• Dostęp do nagrań (dostępnych po konferencji)
• Welcome Pack (bluza z kapturem, buff, piwo rzemieślnicze i kupon na lunch)
• September Bundle - czyli DARMOWE bilety na konferencje, które odbędą się we wrześniu: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence
Kupując w pakiecie oszczędzasz 621,75 zł netto!

By choosing this option, you'll get:
• Access to online broadcasting and a possibility to ask questions to the speakers
• Access to recordings (just after the conference)
• Welcome pack (branded hoodie, buff, craft beer and lunch voucher)
• September Bundle - FREE tickets for conferences that will be held in September: DevopsDays Krakow, 4Developers, CONFidence
You save 621,75 PLN net!

Wyprzedane 883,15 zł 23% Wyprzedane
Bilet przysługuje osobie, która nie ukończyła 26 lat i posiada ważną legitymację studencką*.
Wybierając tę ​​opcję, otrzymasz:
• Dostęp do transmisji online z możliwością zadawania pytań prelegentom
• Dostęp do nagrań (dostępnych po konferencji)
• Kupon na lunch


This option only applies to students under 26 with valid student ID*.
By choosing this option, you'll get:
• Access to online broadcasting and a possibility to ask questions to the speakers
• Access to recordings (just after the conference)
• Lunch voucher* Po zakupie biletu proszę o przesłanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
* After purchasing the ticket please send us a scan of your student ID with a valid date.
Student

Bilet przysługuje osobie, która nie ukończyła 26 lat i posiada ważną legitymację studencką*.
Wybierając tę ​​opcję, otrzymasz:
• Dostęp do transmisji online z możliwością zadawania pytań prelegentom
• Dostęp do nagrań (dostępnych po konferencji)
• Kupon na lunch


This option only applies to students under 26 with valid student ID*.
By choosing this option, you'll get:
• Access to online broadcasting and a possibility to ask questions to the speakers
• Access to recordings (just after the conference)
• Lunch voucher* Po zakupie biletu proszę o przesłanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
* After purchasing the ticket please send us a scan of your student ID with a valid date.

Wyprzedane 120,00 zł 23% Wyprzedane

PLNOG to wydarzenie stworzone, aby dwa razy w roku zebrać polskich dostawców usług internetowych, operatorów sieci oraz entuzjastów rozwoju rynku ICT i ISP. Konferencja już od ponad 12 lat napędza i wspiera współpracę między przedstawicielami firm teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych. Każde spotkanie to świetna okazja do poznania osób, które definiują kierunki rozwoju polskiej cybernetyki i kreują technologiczne trendy.

Najbliższa edycja konferencji odbędzie się 28-29 września 2020 r ONLINE, gromadząc specjalistów i entuzjastów branży telco z całej Polski.

Topowi prelegenci, konkursy, strefa partnerska, after party i mnóstwo innych niespodzianek - będzie się działo!


Co zyskujesz?


W ramach biletu czeka na Ciebie:

 • unikalna bluza PLNOG w wybranym przez Ciebie rozmiarze!
 • PLNOG-owy komin
 • 2 x voucher na lunch prosto na Twoje biurko
 • kraftowe piwo uwarzone specjalnie z myślą o PLNOG
 • 15% rabatu na bilety na PLNOG25
 • certyfikat uczestnictwa dla celów biznesowych lub akademickich dla zainteresowanych osób
 • solidna agenda pełna istotnych zagadnień i technicznych sesji
 • najlepsi prelegenci i wiodący eksperci - między innymi: Kamil Frankowicz, Michał Sajdak, Marcin Marciniak...
 • najnowsze trendy, kontrowersyjne zagadnienia i gorące tematy
 • długoterminowy dostęp do prezetacji wyłącznie dla uczestników PLNOG LIVE
 • Q&A i dyskusje online z prelegentami
 • udział w konferencji pomimo COVID!
 • stacjonarne After party dla tych, którzy bardzo tęsknią za PLNOGiem
 • piwo online z całą ekipą - uczestnikami, prelegentami, partnerami i zespołem PLNOG!
 • niepowtarzalna atmosfera z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa
 • atrakcje online i konkursy z rewelacyjnymi nagrodami
 • spotkanie z przedstawicielami branży ICT z całej Polski
 • I o wiele, wiele więcej niespodzianek - już wkrótce!

A dodatkowo - September Bundle! - Czyli darmowe bilety na konferencje:

 • DevOpsDays Kraków - międzynarodowa konferencja dla wszystkich entuzjastów DevOps, programistów, managerów, zespołów marketingowych i administratorów systemów. Jest częścią ogólnoświatowego cyklu konferencji technicznych obejmujących tematy związane z tworzeniem oprogramowania i działaniem infrastruktury IT.
 • 4Developers - jedno z najbardziej rozpoznawalnych interdyscyplinarnych wydarzeń dla programistów w Polsce. Zrzesza całą branżę technologiczną: programistów, architektów, testerów, koderów, team leaderów, managerów, studentów kierunków IT oraz przedstawicieli społeczności programistycznych.
 • CONFidence - międzynarodowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu IT. Skupiona na szerzeniu wiedzy o cyberzagrożeniach wśród europejskich specjalistów IT, programistów, menedżerów, bankierów i przedstawicieli rządów. Dzięki współpracy z ekspertami i społecznościami dostarcza praktyczne i zróżnicowane treści z różnych dziedzin bezpieczeństwa IT.


Śledź Social Media i stronę internetową, aby poznawać na bieżąco prelegentów, zgarniać promocje i nagrody.

Zobacz sam, jak bawiliśmy się podczas ostatniej edycji PLNOG!

Poznaj nas bliżej na Facebooku i Twitterze. Dołącz do wyjątkowej społeczności PLNOG-a już dzisiaj!


REGULAMIN KONFERENCJI

POLITYKA PRYWATNOŚCI


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

........................................................................

PLNOG is an event created to gather Polish Internet service providers, network operators and enthusiasts of development of ICT and ISP market twice a year. The conference has been driving and supporting cooperation between representatives of ICT and telecommunication companies for over 10 years. Each meeting is a great opportunity to meet people who define the development of Polish cybernetics and create technological trends.

Next edition of the conference will take place on 28-29 September 2020 ONLINE, gathering specialists and enthusiasts of telco industry from all over Poland.

Top-class speakers, competitions, partner zone, after party and lots of other surprises - it will be happening!What do you get?

The ticket includes:

 • a unique PLNOG sweatshirt in the size you choose!
 • PLNOG chimney
 • 2 x lunch vouchers delivered to your desk
 • craft beer brewed especially for PLNOG
 • 15% discount on PLNOG25 tickets
 • certificate of attendance for business or academic purposes for interested individuals
 • a solid agenda full of issues and technical sessions
 • the best speakers and leading experts - including: Kamil Frankowicz, Michał Sajdak, Marcin Marciniak ...
 • the latest trends, controversial issues and hot topics
 • long-term access to presentations only for PLNOG24 participants
 • Q&A and online discussions with speakers
 • participation in the conference despite COVID!
 • stationary After party for those who miss PLNOG
 • beer online with the whole team - participants, speakers, partners and the PLNOG team!
 • a unique atmosphere with the highest safety standards
 • online attractions and competitions with great prizes
 • meeting with representatives of the ICT industry from all over Poland
 • And many, many more surprises - coming soon!

And additionally - September Bundle! - Free conference tickets:

 • DevOpsDays Kraków - an international conference for all DevOps enthusiasts, programmers, managers, marketing teams and system administrators. It is part of a global series of technical conferences covering topics related to software development and the operation of IT infrastructure.
 • 4Developers - one of the most recognizable interdisciplinary events for programmers in Poland. It brings together the entire technology industry: programmers, architects, testers, coders, team leaders, managers, IT students and representatives of the programming community.
 • CONFidence -  international conference on IT security. Focused on spreading knowledge about cyber threats among European IT specialists, programmers, managers, bankers and government representatives. Thanks to cooperation with experts and communities, it provides practical and varied content from various areas of IT security.

Follow Social Media and website to keep up-to-date with speakers, get promotions and prizes.

See for yourself how much fun we had during the previous edition of PLNOG!

Learn more on Facebook and Twitter. Join the unique PLNOG community today!


PRIVACY POLICY 

RULES AND REGULATIONS OF PLNOG LIVE

........................................................................

TEMPLATE OF THE STATEMENT OF RESCISSION OF THE AGREEMENT