Recall Healing® / Totalna Biologia® III - dr Michelle Schrader / (on-line)

20 Listopada 2020, 13:00 (Piątek) - 22 Listopada 2020, 19:30 (Niedziela)

ON-LINE,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Dyplomy i certyfikaty Recall Healing/Totalnej Biologi

Systemowa Psychosomatyczna Terapia Recall Healing®/ Totalna Biologia®

Uzdrawianie przez świadomośćPierwszym etapem nauki Systemowej Psychosomatycznej Terapii Recall Healing®/ Totalna Biologia® jest kurs:

Recall Healing® / Total Biology® Level I (kurs podstawowy) (24 h).

Po ukończeniu kursu podstawowego można przystąpić do kolejnych etapów nauki:

 • Recall Healing® / Total Biology® Level II (24 h)
 • Recall Healing® / Total Biology® Level III (24 h)

oraz kursów tematycznych Recall Healing®/Total Biology®:

 • Children Learning Difficulties and Behavior (24 h) Biologia dziecka
 • Depression and Addictions (24 h) - Depresja i nałogi
 • Relationship, Triads, Sexuality (24 h) Związki, Triady, Seksualność
 • Symbolism & Dreams - meaning of symbols (24 h) Symbolika i interpretacja snów
 • The Full Body (24 h) Ciało punkt po punkcie. Znaczenie ludzkiego szkieletu, zęby, punkty akupunktury, meridiany, medycyna chińska
 • Weight Workshop (24 h) Nadwaga, niedowaga, anoreksja, bulimia
 • Mothers, Fathers, Therapists at the Help of Children; Autism - level II of the Children's course (24 h) - Matki, Ojcowie, Terapeuci, pomoc dzieciom; Autyzm - Poziom II Kursu Dzieci.
 • Terapia on-line (8 h) Grupowa terapia on-line
 • Autism (8 h) Autyzm
 • Hormones (8 h) Hormony
 • Allergies (8 h) Alergie
 • Mind Body Medicine (8h) Medycyna ciała i umysłu

Każdemu kursowi odpowiada ilość godzin wskazana w nawiasie.

Dzień szkoleniowy to 8 godzin akademickich.

Po ukończeniu każdego z wyżej wymienionych kursów uczestnicy otrzymają Certyfikat w wersji elektronicznej określający rodzaj kursu i ilość godzin.

Certyfikaty są podstawą do otrzymania Dyplomów Recall Healing® oraz Zaświadczeń na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej po ukończeniu:

 • 72 godzin kursów Recall Healing® / Total Biology®

[Recall Healing® / Total Biology® Level I (24 h), Recall Healing® / Total Biology® Level II (24 h) i Recall Healing® / Total Biology® Level III (24 h)]

Dyplom Recall Healing® / Total Biology® Levels I - II- III" i Zaświadczenie na drukach MEN Recall Healing® / Totalna Biologia® Poziom I - II- III • 120 godzin kursów tematycznych Recall Healing® / Total Biology®

Dyplom Recall Healing® / Total Biology® Advanced Level i Zaświadczenie na drukach MEN Recall Healing® / Totalna Biologia® Kurs zaawansowany

Dyplomy Recall Healing® oraz Zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej wystawiane są w wersji elektronicznej i drukowanej.

Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalnej Biologii® - International Recall Healing® Institute.Najwyższym etapem nauki Systemowej Psychosomatycznej Terapii Recall Healing®/ Totalnej Biologii® jest program Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® / Totalnej Biologii® - International Recall Healing® Institute.

Do programu kształcenia w Instytucie mogą przystąpić osoby, które ukończyły:

 • Recall Healing® / Total Biology® Levels I - II - III (72 h) (poziom I - II - III)
 • Recall Healing® / Total Biology® Advanced Level (120 h) (kurs zaawansowany)
 • lub są w trakcie nauki (w najbliższym czasie ukończą wymaganą ilość godzin) - informacje pod numerem telefonu 601 567 181

Program kształcenia w Instytucie obejmuje 96 godzin i zakończony jest egzaminem, którego pozytywny wynik uprawnia do:

- prowadzenia terapii/superwizji/coachingu metodą Recall Healing® / Totalna Biologia®,

- posługiwania się znakami towarowymi i logotypami Recall Healing® / Totalna Biologia®

Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®/ Totalnej Biologii® otrzymają:

certyfikaty:

 • Certified Recall Healing Facilitator/ Canada (kanadyjski)
 • Certificate confers the right to perform Recall Healing and Total Biology® THERAPY// European Union (europejski)

oraz

Zaświadczenie na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej - Międzynarodowy Instytut Recall Healing/Totalna Biologia
Certyfikowani terapeuci/tarapeutki Recall Healing®/Total Biology® w celu utrzymania umiejętności pracy metodą Recall Healing® na najwyższym poziomie, zobowiązani/zobowiązane są do udziału w superwizji raz w roku. Terapeuci/Terapeutki biorący udział w corocznych superwizjach z nauczycielami Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® będą promowani jako aktywni facylitatorzy Recall Healing® na stronie www.recallhealing.pl.

Certyfikaty, Dyplomy oraz Zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej wystawiane są za kursy odbywające się od kwietnia 2020 r.