To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział | участь | participation
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Grupa wiekowa: 12+

Język prowadzenia: ukraiński, polski

Lekcje rysunku i malarstwa dla wszystkich, którzy chcą rysować 12+

Jeśli potrafisz rysować - rozwiniesz swoje umiejętności

Jeśli chcesz się nauczyć - to jest to najlepszy moment

Jeśli nie wiesz - to przyjdź i sam zobaczysz J

Zajęcia poprowadzi Tatiana, malarka oraz wieloletnia nauczycielka rysunku, która podzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i zauroczy Was swoim talentem.

Rysunek:

· uczy wyrażania siebie - swoich myśli, emocji, marzeń i historii

· pozwala rozładować stres i przełamać nieśmiałość

· ćwiczyć podejmowanie odważnych decyzji

· pomaga przekraczać granice, które sami sobie stawiamy

· pozwala odkrywać/rozwijać swoje umiejętności oraz budować relacji ze sobą

ENG

Drawing and painting lessons for anyone who wants to draw 12+

If you can draw - you will develop your skills

If you want to learn - this is the best time

If you don't know - then come and see for yourself J

The classes will be led by Tatiana, a painter and long-time drawing teacher, who will share her experience, knowledge and enchant with her talent.

Drawing:

· teaches you to express yourself - your thoughts, emotions, dreams and stories

· allows you to relieve stress and overcome shyness

· practices making courageous decisions

· helps to cross the boundaries we set for ourselves

· allows you to discover/develop your skills and build relationships with yourself

UA

Уроки рисунку та живопису для всіх, хто хоче малювати 12+.

Якщо вже вмієте малювати - розвинете свої навички

Якщо хочете навчитися - це найкращий час

Якщо не знаєте - приходьте і переконайтеся самі 

Заняття проводитиме Тетяна, художниця та викладач малювання з багаторічним стажем, яка поділиться своїм досвідом, знаннями та зачарує вас своїм талантом.

Малювання:

· вчить виражати себе - свої думки, емоції, мрії та історії

· знімає стрес і долає сором'язливість

· допомагає практикувати прийняття сміливих рішень

· допомагає долати власні обмеження

· дає змогу відкрити/розвинути свої здібності та налагодити стосунки з самим собою

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków