To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Warsztat jest przeznaczony dla czytelników (posiadaczy) Kompendium Zarządzania Szkoleniami. Jeśli chcesz dołączyć do tego grona skorzystaj z wydawnictwa PSTD: http://pstd.org.pl/index.php/landing-page-2 Rejestracja bezpłatna

Warsztat jest przeznaczony dla czytelników (posiadaczy) Kompendium Zarządzania Szkoleniami. Jeśli chcesz dołączyć do tego grona skorzystaj z wydawnictwa PSTD: http://pstd.org.pl/index.php/landing-page-2

dostępnych: 14

już niedostępne -

Celem tego warsztatu jest prezentacja innowacyjnego podejścia do zarządzania szkoleniami w organizacji. Daje ono znacznie większe szanse, by inwestowanie w rozwój ludzi przestało być jedynie sloganem, a stało się narzędziową praktyką, kontrolowaną i dającą namacalne owoce "biznesowi". Metodyka zarządzania projektem szkoleniowym wypracowana na bazie Modelu SEB/SEA© daje możliwość odpowiedzi na pytanie: "Jak szkolenie wpłynęło na rezultaty biznesowe firmy"?

Warsztat jest przeznaczony dla:

 • Pracowników i menedżerów działów szkoleń i rozwoju
 • Pracowników i menedżerów działów HR,
 • Trenerów, którzy są odpowiedzialni za projektowanie procesów szkoleniowych,
 • Trenerów, którzy są zainteresowani efektywnością biznesową szkoleń - rozważeniem certyfikacji w Standardzie HRD BP
 • Osób, które chcą się rozwijać, jako HR Biznes Partner
 • Menedżerów zorientowanych na efektywne zarządzanie swoimi zespołami,


Po warsztatach uczestnicy będą potrafili:

 • Zdefiniować biznesowy wymiar celów szkoleniowych
 • Dokonać analizy potrzeby szkoleniowej, jako potrzeby wsparcia biznesu
 • Zaplanować całościowy plan doskonalenia efektywności swojej polityki szkoleniowej
 • Zaplanować kompleksowy proces ewaluacji efektywności szkolenia na wszystkich poziomach Kirkpatricka
 • Zaprojektować narzędzia wsparcia efektywności fazy wdrażania kompetencji na stanowisku pracy
 • Zaplanować wzmocnienie swojego wizerunku HR, jako partnera biznesowego


Forma zajęć:- prowadzący
Metoda warsztatowa oparta na serii studium przypadków, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń, mini-gra rywalizacyjna - prowadzącym będzie jedna z osób uprawniona do prowadzenie warsztatu SEB: Paweł Kopijer, Monika Ziaja, Agata Bogusiak, Alan Kusz

Program:
1. Szkolenie to proces, a nie wydarzenie - Jak zobaczyć jasne powiązanie między spotkaniem na sali szkoleniowej a poprawą wyników przedsiębiorstwa?
· Poznasz Łańcuch Wpływu, określający mechanikę generowanie rezultatu biznesowego w projekcie szkoleniowym. Odkryjemy Kluczowe Bariery dla efektywności biznesowej szkolenia i narzędzia pozwalające je pokonać
2. Świat biznesu a świat szkoleń - Jak definiować cele szkoleniowe, by nie pozostawiały wątpliwości, że szkolenie to inwestycja a nie koszt?
· Poznasz metodykę stawiania celów szkoleniowych wg Modelu Kirkpatricka
· Nauczysz się wyznaczać cele szkoleniowe powiązane z biznesem i określać metody ewaluacji szkolenia
· Poznasz przykłady wyznaczonych celów z innych organizacji
3. Analiza potrzeby szkoleniowej a analiza potrzeby biznesowej uwarunkowanej rozwojem kompetencji - Jak zaprojektować szkolenie skazane od samego początku na efektywność biznesową?
· Nauczysz się jak wspierać potrzeby biznesu poprzez działania rozwojowe
· Nauczysz się analizować potrzebę szkoleniową, aby powstający na jej bazie projekt szkoleniowy był inwestycją a nie kosztem
· Wymienisz się doświadczeniami o różnych metodach pogłębionej analizy potrzeb
4. Zmiana zachowań, ważniejsza dla biznesu niż zdobywanie wiedzy i umiejętności - jak przeorientować i wzmocnić narzędziowo proces szkoleniowy, żeby "wycisnąć" z niego wartość
dodaną dla organizacji
· Poznasz standard procesu szkoleniowego nastawionego na rezultaty biznesowe
· Dowiesz się, gdzie stawiać akcenty, aby szkolenie było efektywne dla firmy
· Dowiesz się, jakie narzędzia mogą wspierać efektywność biznesową działań rozwojowych
· Dowiesz się, jaką rolę odgrywają poszczególni interesariusze procesu i jak budować partnerstwo na rzecz szkoleń
5. Ewaluacja szkoleń - "jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz tym zarządzać" W. Edwards Deming
· Poznasz Model SEB© - narzędzie do kompleksowej ewaluacji szkoleń na wszystkich poziomach Kirkpatricka
Informacje organizacyjne


Jeżeli jesteś zainteresowany inicjatywami Stowarzyszenia PSTD zapraszamy do zapoznania się ze stronami poszczególnych projektów:

Zobacz również:

szkolenia Efektywność wydarzenia Łódź