To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Uprawnienia dla uczestników

- Niższe koszty Certyfikacji na Audytora Efektywności Szkoleń (Audytor TDI)

Certyfikat Audytora TDI uprawnia do realizacji działań na terenie własnej organizacji lub odpłatnego świadczenia usług na rzecz innych organizacji w zakresie Diagnozy Efektywności Procesów Rozwojowych. Audytor TDI dysponuje narzędziami diagnostycznymi bazującymi na metodologii badawczej Benchmarków TDI (Ogólnopolskie badanie Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej w polskich organizacjach, w którym od 2012 roku wzięło udział kilkaset firm). Proces certyfikacji opiera się na 3 dniach warsztatowych zakończonych egzaminem, z których pierwszym jest warsztat Efektywności Biznesowej Szkoleń - Model SEB. Certyfikacji dokonuje Stowarzyszenie PSTD.

- Konieczny, aby zdobyć licencję w Inkubatorze Trenerów Standardu HRD BP

Zdobycie licencji Trenera Standardu HRD BP daje uprawnienia do wykorzystywania wybranych narzędzi z Modelu SEB/SEA oraz możliwość uzyskiwania zleceń od firm korzystających z dofinansowania z funduszu HRD Invest, zobowiązanych do zatrudniania Trenerów HRD BP. Licencjonowany Trener HRD BP jest objęty pakietem Personal Branding.

- Niższe koszty Certyfikacji na Konsultanta SEB

Certyfikat Konsultanta SEB uprawnia do działań na terenie własnej organizacji lub odpłatnego świadczenia usług na rzecz innych organizacji w zakresie Projektowania Systemów Rozwojowych Efektywnych Biznesowo, na bazie Metodologii SEB/SEA, z możliwością korzystania z wszystkich jej narzędzi a także doświadczeń 10 lat wdrożeń w Polsce.