Seminarium 18: "Magazyny energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych"

14 Grudnia 2021, 10:00 (Wtorek) - 14 Stycznia 2022, 10:00 (Piątek)

Online (platforma Webex Events),

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na seminarium KlastER
już niedostępne -

➡️ REJESTRACJA NA SEMINARIUM 19W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium 18: "Magazyny energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych", które odbędzie się 14 grudnia (wtorek) w godz. 10:00-14:15 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex Events. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Magazynowania Energii.

Magazynowanie energii jest podstawową technologią zwiększającą elastyczność sieci zasilających i ułatwiającą optymalne wykorzystanie jej zasobów. Obejmuje magazyny centralne (MW i MWh) oraz magazyny rozproszone o mniejszych mocach i energii (kW i kWh). W Polsce rozwój rynku magazynów bateryjnych hamowany był brakiem uregulowań prawnych. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych oraz Operator Systemu Przesyłowego decydowali się na instalacje pilotażowe w celu zbierania doświadczeń. Nowelizacja Prawa energetycznego, która weszła w życie w lipcu bieżącego roku, kompleksowo uregulowała status prawny magazynowania energii. Stało się ono odrębnym przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa energetycznego. Nowelizacja umożliwiła uwzględnienie inwestycji w magazyny energii elektrycznej w Planach Rozwoju OSD i OSP, dzięki czemu magazyny energii stały się alternatywą dla rozbudowy sieci. Grupy energetyczne deklarują wolę inwestycji w bateryjne magazyny energii, przykładowo PGE planuje budowę min. 800 MW w tego typu zasobnikach do 2030 roku.

W celu realizacji inwestycji w magazyny energii OSD będą mogły skorzystać z dotacji w ramach programu "Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci - program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych". Budżet tego programu to 1 miliard złotych. NFOŚiGW planuje rozpoczęcie naboru do programu w ciągu najbliższych tygodni.

Celem seminarium jest zaprezentowanie krajowych uregulowań prawnych, potencjału rozwoju branży magazynowania energii w Polsce oraz doświadczeń związanych z instalacją i eksploatacją magazynów energii.

To osiemnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce odbiorczej, przed kontaktem z nami, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w poczcie e-mail). Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Projektu KlastER.


Program seminarium


10:00 - 10:10    Przywitanie uczestników
                        Informacja o projekcie KlastER

    dr Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:10 - 10:30    Magazyny energii w Polsce: stan prawny, potencjał rozwoju rynku

    Barbara Adamska, Prezes Zarządu PSME

10:30 - 10:50    Prof. Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A.

10:50 - 11:20    Usługi systemowe magazynów energii w sieci niskiego napięcia

    prof. Robert Smoleński, Uniwersytet Zielonogórski

11:20 - 11:40    System dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem
                        zasobnika dużej mocy

    Damian Artyszak, PKP Energetyka S.A.

11:40 - 12:00   System magazynowania energii elektrycznej w GPZ Rzepedź - 2,1 MW, 4,2 MWh, 15 kVh

    Stanisław Serwatka, Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju, PGE Dystrybucja S.A.
    Oddział Rzeszów
    dr inż. Andrzej Firlit, AGH w Krakowie

12:00 - 12:20    Nowe rozwiązania autonomicznych stacji transformatorowych SN/nN - projekt EUniversal

    Mirosław Matusewicz, Energa Operator

12:20 - 12:40   PRZERWA

12:40 - 13:00    Techniczne możliwości magazynów energii w sieciach dystrybucyjnych SN i nN

     Błażej Fidrocki, ZPUE S.A.

13:00 - 13:20     Grid forming: możliwości źródeł OZE z magazynem energii w naśladowaniu maszyn
                         synchronicznych

Marcin Kłomski, Huawei

13:20 - 13:40    Magazyny energii a inteligentne zarządzanie energią

Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu, Elmech-ASE sp. z o.o.

13:40 - 14.15   DYSKUSJA I PODSUMOWANIE SEMINARIUM

Prowadzący: Mieczysław Wrocławski, Wiceprezes Zarządu PSME


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Zobacz również:

konferencje