Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział | участь | participation
24 Kwietnia 2024, 19:00

Grupa wiekowa: 13+ lat

Język prowadzenia: polski z tłumaczeniem na język ukraiński

PL/ENG/UA

Dobra, ale co dalej? - spotkanie z Air Liquide Engineering & Construction dla młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki edukacyjnej i zawodowej dla osób 13+

Czy właśnie zastanawiasz się, co dalej? A może szukasz zawodu marzeń? Nie wiesz, co jest Twoją działką? Chodź, pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi!

Serdecznie zapraszamy Cię na spotkanie dla młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem drogi edukacyjnej i zawodowej. Wiadomo, że jest dużo pytań i czasem nie wiadomo od czego zacząć, ale my pomożemy zacząć Ci od początku i wspólnie może nam się udać!

Organizujemy spotkanie z pracownikami firmy Air Liquide Engineering & Construction w Krakowie, podczas którego podzielą się oni z swoimi doświadczeniami związanymi z wyborem kierunku studiów oraz dalszym rozwojem zawodowym.

Spotkanie będzie nie tylko okazją do poszerzenia horyzontów, ale także do zainspirowania się historiami sukcesu pracowników. Część z nich na pewno była w bardzo podobnym miejscu, w którym teraz Ty się znajdujesz - nie zawsze zna się wszystkie odpowiedzi.

Zobaczmy się 24 kwietnia o 16:30 na os. Górali 24.

Posłuchajmy super ludzi, odpowiedzmy na kilka pytań, zjedzmy wspólnie pizzkę i sprawmy, żeby było nam lepiej!

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język ukraiński.

osoby prowadzące to:

Joanna Zborowska-Automatyka i Robotyka (Automatics and Robotics)/ Inżynier Automatyki (Engineer/ Instrumentation)Barbara Wojnicka- Technologia chemiczna/ Inżynier Procesowy (Process engineer)
Małgorzata Borgosz- Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering), magisterka: Biomechanika i Robotyka (Biomechanics and Robotics)/ Starszy inżynier wiodący ds. sterowania procesem (Senior Lead Engineer, Process Control )
Bartłomiej Szczepański- Inżynieria Lądowa (Civil Engineering)/ Kierownik Techniczny (Senior Project Engineering Manager)

Do zobaczenia na spotkaniu!

www.engineering-airliquide.com

ENG

What to do next? - Meeting with Air Liquide Engineering & Construction for young people facing the choice of educational and professional path for people 13+

Are you just wondering what to do next? Or are you looking for your dream profession? Not sure what your field is? Come, we will help you find the answers!

You are cordially invited to a meeting for young people who are facing the choice of educational and professional path. It is known that there are a lot of questions and sometimes you don't know where to start, but we will help you start from the beginning and together we can succeed!

We are organizing a meeting with employees of Air Liquide Engineering & Construction in Krakow, during which they will share their experiences related to the choice of a field of study and further professional development.

The meeting will not only be an opportunity to broaden your horizons, but also to be inspired by the success stories of employees. Some of them were certainly in a very similar place where you are now - you don't always know all the answers.

Let's see each other on April 24 at 4:30 p.m. on the os. Górali 24.

Let's listen to super people, answer some questions, eat pizza together and make things better!

meeting facilitators:

Joanna Zborowska-Automatyka i Robotyka (Automatics and Robotics)/ Inżynier Automatyki (Engineer/ Instrumentation)Barbara Wojnicka- Technologia chemiczna/ Inżynier Procesowy (Process engineer)
Małgorzata Borgosz- Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering), magisterka: Biomechanika i Robotyka (Biomechanics and Robotics)/ Starszy inżynier wiodący ds. sterowania procesem (Senior Lead Engineer, Process Control )
Bartłomiej Szczepański- Inżynieria Lądowa (Civil Engineering)/ Kierownik Techniczny (Senior Project Engineering Manager)

See you at the meeting!

www.engineering-airliquide.com

UA

Гаразд, але що далі? - зустріч для молоді, що стоїть перед вибором освітньої та професійної кар'єри 13+

Чи роздумуєш над тим, що робити далі? Або шукаєш професію своєї мрії? Не знаєш, що саме тобі підходить? Приходь, ми допоможемо Тобі знайти відповіді!

Запрошуємо Тебе на зустріч для молоді, яка стоїть перед вибором свого освітнього та професійного шляху. Загальновідомо, що питань виникає багато і іноді не знаєш, з чого почати, але ми допоможемо Тобі зробити перший крок і разом ми зможемо досягти успіху!

Ми організовуємо зустріч з працівниками компанії "Air Liquide" Engineering & Construction у Кракові, під час якої вони поділяться своїм досвідом, пов'язаним з вибором спеціальності у ВНЗ та подальшим професійним розвитком.

Зустріч стане не лише можливістю розширити свої горизонти, але й надихнутися історіями успіху співробітників компанії. Дехто з них, напевно, був у ситуації, дуже схожій на ту, в якій зараз знаходишся Ти - відомо, що не завжди знаєш відповіді на всі питання.

Цікаво надихатися, дізнаватися про способи і методи визначення того, що у Тебе виходить найкраще, або що може принести Тобі задоволення. І крім того, навчитися розпізнавати потреби ринку праці!

Приходьте, подивіться і послухайте цікаві історії!

Чекаємо на вас 24 квітня о 16:30 os. Górali 24.

Послухаємо чудових людей, відповімо на питання, разом з'їмо піцу і зробимо наше життя кращим!

ведучі зустрічей:

Joanna Zborowska-Automatyka i Robotyka (Automatics and Robotics)/ Inżynier Automatyki (Engineer/ Instrumentation)
Barbara Wojnicka- Technologia chemiczna/ Inżynier Procesowy (Process engineer)
Małgorzata Borgosz- Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering), magisterka: Biomechanika i Robotyka (Biomechanics and Robotics)/ Starszy inżynier wiodący ds. sterowania procesem (Senior Lead Engineer, Process Control )
Bartłomiej Szczepański- Inżynieria Lądowa (Civil Engineering)/ Kierownik Techniczny (Senior Project Engineering Manager)

До зустрічі!

www.engineering-airliquide.com

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków