To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Szkolenie online "Tarcza antykryzysowa - najważniejsze regulacje prawne (3 termin)", 30.04.2020 r., godz. 10.00-11.30.
już niedostępne -

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Kancelarią Centrum Prawa zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. "Tarcza antykryzysowa - najważniejsze regulacje prawne", które odbędzie się 30.04.2020 r., w godz. 10.00-11.30.


Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia nowymi przepisami przyjętymi w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP i SOHO.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące nowej ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).


Szkolenie poprowadzą:

Klementyna Skolimowska - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, oczekuje na wyznaczenie terminu egzaminu radcowskiego, który pierwotnie miał się odbyć w marcu 2020 r., współpracuje z Centrum Prawa od 2016 r. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie rodzinnym i prawie cywilnym.

Maciej Sarnowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie, pracownik Działu Prawnego Centrum Prawa w Toruniu. Główny przedmiot jego zainteresowania stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Ponadto zajmuje się prawem administracyjnym oraz prawem cywilnym.

Emilia Marcinkowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikant radcowski III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, pracownik Działu Prawnego Centrum Prawa w Toruniu i Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego, redaktorka bloga przedawnione.pl. Jej zainteresowania zawodowe mieszczą się w kategorii prawa cywilnego oraz prawa upadłościowego. W codziennej pracy zajmuje się także prawem rodzinnym oraz administracyjnym.


Plan szkolenia

1. Wstęp - krótko o tarczy antykryzysowej. 

2. Tarcza antykryzysowa - poszczególne rozwiązania prawne dla przedsiębiorców:

a) Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłacanych składek na ubezpieczenia społeczne;

b) Odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności składek bez opłat prolongacyjnych;

c) Jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy;

d) Dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników;

e) Świadczenie postojowe;

f) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników;

g) Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy;

3. Zakończenie - ocena rozwiązań, odpowiedzi na pytania.

Prowadzący: Klementyna Skolimowska, Maciej Sarnowski, Emila Marcinkowska


Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela BARR link dostępu do szkolenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.


Udział w szkoleniu online jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia dla uczestników