VI Forum Edukacji Realnej

17 Listopada 2023, 15:00 (Piątek) - 18 Listopada 2023, 18:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Program

Piątek 17 listopada 2023

Zapraszamy do Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej "STAJNIA", ul. Kościuszki 27A

Między 15.00 a 16.00 będzie można:

- podpisać się na liście uczestniczek i uczestników,

- zrobić sobie autorski identyfikator,

- zaznaczyć na mapie Polski miejsce, z którego się przybyło,

- zjeść gorącą zupę,

- porozmawiać z innymi,

- wybrać sobie jeden z trzech tematów, które będziemy omawiać tego wieczoru.

(jeśli przyjedziesz później - zrób to wszystko w przyspieszonym tempie i dołącz do jednego z zespołów)

16.00 - 18.30 - popracujemy w trzech zespołach tematycznych, dzieląc się pomysłami, wzajemnie inspirując, proponując wspólne przedsięwzięcia.

Tematy do dyskusji to:

1. Nauka poza szkołą, czyli wyjścia, wycieczki, obozy, wizyty, praktyki - gdzie, jak i po co je organizujemy, jakie dają szanse i jakie sprawiają problemy.

2. Współdecydowanie uczennic i uczniów o funkcjonowaniu szkoły - jak można to robić, by nie było fikcją, sprawiało satysfakcję, dawało podmiotowość i przygotowywało do życia w społeczeństwie demokratycznym.

3. Nauczycielki i nauczyciele w [ambitnej] szkole - co zrobić, żeby czuli się u siebie, nie ulegali rutynie i zniechęceniu, mogli i chcieli rozwijać się i współpracować z innymi.

18.30 - 20.00 - wspólnie przygotujemy i zjemy kolację, nie unikając rozmów kuluarowych

20.00 - opuścimy "STAJNIĘ", wybierając swobodnie jedną z opcji:

- wieczorne pogaduchy w siedzibie Nowej Szkoły Ełk,

- Ełk by night - spacery promenadą nad Jeziorem Ełckim, wizyty w kawiarniach itp,

- odpoczynek w domu/miejscu noclegu.

Sobota 18 listopada 2023

Śniadanie we własnym zakresie.

Ponownie spotkamy się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej "STAJNIA".

Zaczniemy punktualnie o 9.00

CZĘŚĆ PIERWSZA

9.00 - 9.10 - Anna Józwik i Janusz Fiett, w imieniu inicjatorów i gospodarzy FER, powiedzą kilka słów o tym, kto jest kim, co jest czym i dlaczego się spotkaliśmy.

9.15 - 10.15 - prezentacje czterech Szkół Realnych: Bednarskiej, Lubelskiej, Wawerskiej i Saskiej. Przedstawicielki/le każdej z nich opowiedzą o praktyce swojego działania, specyficznych cechach reprezentowanej szkoły, tym z czego są dumne/ni i co im się udaje oraz o tym z czym się borykają. Kolejność wystąpień wylosujemy.

10.15 - 10.30 - w podsumowaniu prezentacji Janusz Fiett przypomni 10 wymagań, które postawiliśmy, definiując Szkoły Realne.

10.30 - 10.45 - krótka przerwa

10.45 - 11.15- prezentacje dwóch szkół podstawowych - Nowej Szkoły Ełk oraz Bednarskiej Szkoły Podstawowej terytorium Mysłowicka w Warszawie.

11.15 - 12.00 - otwarta dyskusja o edukacji realnej - co jest w niej najważniejsze, jakie są szanse na jej upowszechnienie, jak można ją realizować na poziomie szkoły podstawowej, a także o tym, czy ambitną, autorską edukację łatwiej prowadzić w szkole, czy w oparciu o nauczanie domowe.

PRZERWA

12.00 - 13.00 - czas na solidne drugie śniadanie i działania kuluarowe.

CZĘŚĆ DRUGA

13.00 - 14.15 - dyskusja panelowa "Strategia ślimaka, czy strategia dmuchawca - jak niedawne wybory wpłyną na edukację w Polsce". Dyskusję poprowadzi Jan Wróbel - historyk, publicysta, nauczyciel i wieloletni dyrektor I SLO "Bednarska", współzałożyciel Bednarskiej Szkoły Realnej.

14.15 -14.30 - krótka przerwa

14.30 - 15.45 - zespoły tematyczne przedstawią wyniki swoich piątkowych rozmów: o nauce poza budynkiem szkoły, współpracy z gronem uczniowskim w kierowaniu szkołą oraz o tworzeniu nauczycielom dobrych warunków pracy i rozwoju. Zachęcą też wszystkie osoby uczestniczące w Forum do polemiki, dokładania swoich pomysłów, a także wzajemnego zapraszania się i podejmowania wspólnych inicjatyw.

15.45 - 16.00 - podsumujemy VI Forum Edukacji Realnej i pomyślimy o tym, co dalej.

16.00 - zakończymy Forum, a chętne osoby pójdą na wspólny obiad.

PO FORUM

W zależności od tego, jak wiele osób, zgłaszając swój udział w Forum, zadeklaruje chęć pozostania w Ełku do niedzieli, zdecydujemy, czy i jakie aktywności zaproponować im na sobotni wieczór.