To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 2021 i XX Warsztaty PIFS (tryb stacjonarny)
już niedostępne -

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich firm członkowskich naW tym wyjątkowym roku z uwagi na epidemię COVID-19 trudno jest robić długoterminowe plany, zatem zapraszamy Państwa na 2 września 2021 r. na godz. 10:00.

Wydarzenie zostanie zrealizowane w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjnym WEST GATE w Warszawie, które jest nowoczesnym obiektem konferencyjnym zlokalizowanym w warszawskim biurowcu myhive Brama Zachodnia, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie Placu Zawiszy. Wieloletnie doświadczenie organizatorów nabyte podczas organizacji licznych wydarzeń konferencyjno-szkoleniowych będzie towarzyszyło Państwu od pierwszego kontaktu, aż po zamknięcie wydarzenia. Pracownicy Centrum będą służyć wsparciem na każdym kroku i postarają się aby zrealizowane wydarzenie zapadło w pamięci uczestników Walnego Zgromadzenia PIFS.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PIFS 


Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia, prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał

4. Uchwalenie porządku obrad

5. Uchwalenie Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej w wyborach do Zarządu, Rady
i Komisji Rewizyjnej PIFS

6. Wybór komisji Walnego Zgromadzenia

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PIFS za 2020 rok

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

11. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby,

c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady,

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,

e) udzielenie absolutorium Radzie,

f) udzielenie absolutorium członkom Zarządu

12. Wolne wnioski

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia


Program ramowy Walnego Zgromadzenia PIFS 2021 oraz XX Warsztatów :

od 9.30 Powitalna kawa, Walne Zgromadzenie PIFS, szczegółowy porządek obrad: KLIK

13.00 Lunch

13.30 - 16.00 WARSZTATY


XX WARSZTATY PIFS 2021

Wzorem lat ubiegłych, na część warsztatową przygotowaliśmy szereg ciekawych i ważnych informacji bardzo przydatnych do prowadzenia firmy szkoleniowej. Tym razem skupimy się na obszarach:

  • 13:30-14:05 - Syntetyczna analiza nadchodzących programów unijnych, w tym KPO i FERS wraz z informacją na temat środków dostępnych dla klientów usług rozwojowych i ew. zmian w stosunku do kończącego się okresu programowania
  • 14:05-14:35 - Premiera wyników badania przedsiębiorstw korzystających z usług rozwojowych. Z badania dowiemy się min. tego jakie plany rozwojowe mają nasi klienci? jakie planują wydatki? Jaki będzie zakres ich inwestycji w rozwój. Jest to pierwsze takie badanie realizowane przez PIFS i firmę Sedlak&Sedlak
  • 14:35-15:05 - Relacja z konferencji ATD wraz z przeglądem zmian i działań adaptacyjnych firm sektora w reakcji na COVID oraz zmian w podejściu do metodologii i i celów uczenia się
  • 15:05 - 16:00 - Syntetyczna informacja na temat tego jakie środki unijne pojawią się na realizację potrzeb przedsiębiorstw. Przyjrzymy się środkom przeznaczonym na finansowanie rekomendacji Rad Sektorowych, w tym rekomendacji Rady naszego sektora, które przeznaczone są na rozwój kompetencji pracowników naszej branży. Przedstawimy informacje na temat uruchamianych innych programów min. Akademii Menedżera Cyfryzacji


Udział bezpłatny, wyłącznie dla Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.


Miejsce

Centrum Konferencyjne WEST GATE, Aleje Jerozolimskie 92, 00- 807 Warszawa, Budynek BRAMA ZACHODNIA - poziom 0


www.westgate.pl


Dojazd

Dojazd komunikacją miejską: 

- z Dworca Centralnego tramwaj 7, 9 lub 25, na końcowy przystanek Ochota-Ratusz (+ pieszo około 6 min, 500 m), 

- z Przystanku Dw. centralny 02 autobus 127 na końcowy przystanek Spiska (+ pieszo około 2 min, 160 m).

Na zmotoryzowanych czeka duży parking.


Termin

Początek:

2 Września 2021, 10:00 (Czwartek)

Koniec:

2 Września 2021, 16:00 (Czwartek)


DODAJ DO KALENDARZA


Organizatorem wydarzenia "Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS 2021 i XX Warsztaty" jest POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH

Zobacz również:

inne wydarzenia 00- 807 Warszawa