To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na bezpłatne zajęcia
14 Września 2024, 15:00

[PL] [ENG] [UA]

PL Rozzieleńmy Wesołą

Załóżmy razem Ogród Społeczny

Dołącz do miejskich ogrodników i wyczarujmy wspólnie przestrzeń do sadzenia, odpoczynku i spotkań! Fundacja IB Polska wraz z UNHCR rusza z otwarciem ogrodu społecznego "Na Wesołej".

Przygotowaliśmy cykl spotkań, podczas których możecie zaangażować się w tworzenie ogrodu, zasadzić rośliny i poznać sąsiadów.

Widzimy się na Wesołej obok Apteki Designu! https://maps.app.goo.gl/HAzpD6NtrVrVdDbT7

Zapraszamy wszystkich chętnych! Ze względów logistycznych prosimy o wcześniejsze zapisy.

ENG Greening the blues at Wesoła

Let's start a Community Garden together

Join the urban gardeners and let's create a space together for planting, relaxing, and meeting! The IB Polska Foundation, along with UNHCR, is launching the community garden "Na Wesołej."

We have prepared a series of meetings where you can get involved in creating the garden, plant some greenery, and meet your neighbors.

We`ll meet at Wesoła next to Apteka Designu!

https://maps.app.goo.gl/HAzpD6NtrVrVdDbT7

We invite everyone who is interested! For logistical reasons, please register in advance.

UA Давайте зазеленимо Веселу

Створімо разом Громадський Сад

Приєднуйтесь до міських садівників і створімо разом простір для посадки, відпочинку та зустрічей! Фонд IB Polska разом з UNHCR відкриває громадський сад "Na Wesołej".

Ми підготували цикл зустрічей, під час яких ви можете взяти участь у створенні саду, посадити рослини та познайомитися з сусідами.

Зустрінемося на Wesołej поруч з Apteka Designu! https://maps.app.goo.gl/HAzpD6NtrVrVdDbT7

Запрошуємо всіх охочих! З міркувань логістики просимо попередньо зареєструватися.

20.07 11:00 - 13:00

PL Przygotowanie podłoża. Razem z ekspertami złożymy i przygotujemy 4 donice podniesione do sadzenia. Dowiemy się jak poprawnie przygotowac drenaż oraz jak zadbać o prawidłowe wypełnienie donicy. Wspólnie wybierzemy również rośliny do zasadzenia na następnym spotkaniu.

ENG Preparation of the soil. Together with experts, we will assemble and prepare four raised planters for planting. We will learn how to properly set up drainage and how to ensure the correct filling of the planters. We will also choose the plants to be planted at the next meeting.

UA Підготовка ґрунту. Разом з експертами ми зберемо та підготуємо 4 підняті грядки для посадки. Дізнаємося, як правильно підготувати дренаж та як правильно заповнити грядку. Також спільно виберемо рослини для посадки на наступній зустрічі.

27.07 11:00 - 13:00

PL Wspólne sadzenie! To na co czekaliśmy najbardziej czyli zasadzenie i zasianie roślin w naszym ogrodzie. Liczymy, że jeszcze w tym roku uda nam się wyhodować szpinak, sałatę czy rzodkiewkę! Przygotujemy też ekologiczne oznaczenia naszych roślin.

ENG Group Planting! The moment we've all been waiting for: planting and sowing plants in our garden. We hope to grow spinach, lettuce, and radishes before the end of the year! We will also prepare eco-friendly labels for our plants.

UA Спільна посадка! Те, на що ми найбільше чекали, — посадка та висівання рослин у нашому саду. Сподіваємося, що ще цього року нам вдасться виростити шпинат, салат і редиску! Ми також підготуємо екологічні позначки для наших рослин.

10.08 11:00 - 13:00

PL Naturalne środki ochrony roślin. Razem z naszą wolontariuszką przygotujemy środki ochrony roślin, które bazpieczne zarówno dla nas jak i dla otoczenia. Dodatkowo każdy będzie mógł zabrać ze sobą część do własnego ogrodu/balkonu!

ENG Natural Plant Protection. Together with our volunteer, we will prepare plant protection products that are safe for both us and the environment. Additionally, everyone will be able to take some home for their own garden or balcony!

UA Натуральні засоби захисту рослин. Разом з нашою волонтеркою ми підготуємо засоби захисту рослин, які є безпечними як для нас, так і для навколишнього середовища. Крім того, кожен зможе взяти з собою частину для власного саду або балкона!

24.08 11:00 - 13:00

PL Sąsiedzka kawa w ogrodzie. Spotkamy się przy kawie aby zaplanować dalsze działania i nasadzenia na przyszły sezon.

ENG Neighborhood Coffee in the Garden. Let's meet over coffee to plan future activities and plantings for the next season.

UA Сусідська кава в саду. Зустрінемося за кавою, щоб спланувати подальші дії та посадки на наступний сезон.


Projekt "Greening the Blues" jest organizowany przez Fundację IB Polska razem z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). The "Greening the Blues" project is organized by the IB Polska Foundation together with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Проект "Greening the Blues" організований Фондом IB Polska разом з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków