To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet na szkolenie "Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych - kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", 10-11.10.2019 r., Restauracja Sowa, ul. Mostowa 4.
już niedostępne -

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne szkolenie "Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych - kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 10-11.10.2019 r., w godz. 9.00-16.00 w Restauracji Sowa w Bydgoszczy przy ul. Mostowej 4 (sala Waniliowa).

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas dwudniowego seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym. 


Dlaczego warto przyjść na szkolenie:

  • Każda firma zależna od poziomu kursów walutowych, narażona jest na straty - nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu, ale także z powodu źle przeprowadzanego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
  • Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją; na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje;
  • Ryzyko walutowe należy zabezpieczać. Ważne jednak, żeby to robić dobrze. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń przed tym ryzykiem; pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym; pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje , strategie opcyjne.

Szkolenie poprowadzi Pan Jacek Maliszewski - Główny Ekonomista firmy DMK . Pan Jacek od wielu lat prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego w zakresu instrumentów pochodnych na waluty i na stopy procentowe w celu przeprowadzenia kontroli w spółkach skarbu państwa "zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi". Autor książki "Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie - poradnik praktyczny".

Współprowadzący szkolenie- Pan Łukasz Leszczyński; Od 2010 roku zarządzający ryzykiem finansowym w DMK. Od blisko 10 lat związany z rynkiem walutowym, wspiera firmy we właściwym procesie zarządzania ryzykiem kursowym. Odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w firmach oraz wsparcie przy prawidłowym księgowaniu instrumentów finansowych w księgach rachunkowych spółek.


Istnieje możliwość zgłoszenia się na 1 wybrany dzień lub na 2 dni szkolenia.


Plan Szkolenia

Dzień I

8.45 - 9.00, Rejestracja uczestników

9.00 - 9.15, Powitanie uczestników oraz prezentacja usług sieci Enterprise Europe Network

9.15 - 10.30,

1. Przegląd prognoz sporządzonych przez czołowe instytucje finansowe na świecie - jak czytać takie prognozy, jakie wnioski z nich wyciągać, jak wykorzystywać te informacje do własnych celów. Prognozy dotyczące oczekiwanych w przyszłości poziomów notowań EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD.

10.30 - 10.45, Przerwa kawowa

10.45 - 12.00,

2.Co to jest pozycja walutowa; rodzaje: krótka, długa, neutralna.

3. Co to jest forward walutowy i jak z niego korzystać?

12.00 -12.15, Przerwa kawowa

12:15 - 13.30,

4. Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu.

13.30 - 14.00, Lunch

14.00 -15.00,

Cd 4. Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu.

15.00- 15.15, Przerwa kawowa

15.15- 16.00,

5. Audyt walutowy, polityka zarządzania ryzykiem walutowym, procedury, strategie zarządzania ryzykiem kursowym- formalne dokumenty wzmacniające bezpieczeństwo w procesie zarządzania ryzykiem.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części programu.

Dzień II

8.45 - 9.00, Rejestracja uczestników

9.00 - 9.15, Powitanie uczestników oraz prezentacja usług sieci Enterprise Europe Network

9.15 - 10.30,

1. Co to jest opcja walutowa? Kto jest nabywcą opcji a kto wystawcą?

2. Ubezpieczenie ryzyka średnioterminowego oraz długoterminowego z użyciem opcji walutowej.

10.30 - 10.45, Przerwa kawowa

10.45 - 12.00,

3. Ryzyko księgowe, a ryzyko kasowe- różne podejście do zarządzania ryzykiem kursowym. Praktyczne przykłady z życia wzięte,polskich importerów i eksporterów. Najczęstsze błędy jakie są popełniane w tych procesach.

12.00 -12.15, Przerwa kawowa

12:15 - 13.30,

4. Analiza techniczna wykresów kursów walut - jako narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji o kupnie, sprzedaży walut.

A. wskaźnik MACD - służący do określenia kierunku trendu

B .wskaźnik "oscylator stochastyczny" - służący do wskazania momentu zawarcia transakcji

C. kiedy zawrzeć transakcję zabezpieczającą, a kiedy spekulacyjną w świetle sygnałów płynących z wykresów.

5. Przegląd instrumentów rynku terminowego służących do zarządzania długoterminowym ryzykiem kursowym:

A. forward ubezpieczony opcją PUT lub CALL out the money

B. forward syntetyczny ubezpieczony opcją out the money

C. nabyta opcja głęboko w pieniądzu z zapłatą premii z dołu (deep in the money)

D. opcja na opcje - najbezpieczniejsza forma zarządzania ryzykiem

E. inne złożone strategie opcyjne (korytarz, korytarz z daszkiem, itp.)

F. opcje azjatyckie na kurs średni oraz na średni STRIKE - zalety ich stosowania

13.30 - 14.00, Lunch

14.00 -15.00,

6. Przegląd instrumentów "toksycznych" - będących przyczyną problemów polskich przedsiębiorców w latach 2008-2009.

A. opcje barierowe z wyłącznikami

B. opcje barierowe z włącznikami

15.00- 15.15,

15.15-16.00,

7. Zarządzanie ryzykiem otwartych pozycji walutowych netto oraz brutto - metody, przykłady, plusy i minusy tych metod.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części programu.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).


Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Bydgoszcz