Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

1 Grudnia - 31 Grudnia
Badanie online, Dla uczestników

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

1 Grudnia - 31 Grudnia
Badanie online, Dla uczestników

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

1 Grudnia - 31 Grudnia
Konsultacje online, Dla uczestników

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

1 Grudnia - 31 Grudnia
Testy online, Dla uczestników

Szkolenie online "Personal branding w generowaniu pomysłu na biznes"

Szkolenie online "Personal branding w generowaniu pomysłu na biznes"

Poniedziałek, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

Szkolenie online pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

środa, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online pt. "Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!"

Szkolenie online pt. "Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!"

9 Grudnia, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online pt. "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

Szkolenie online pt. "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

10 Grudnia, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online pt. "Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców"

Szkolenie online pt. "Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców"

13 Grudnia, 14:00 - 15:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora