Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

1 Września - 30 Września
Badanie online, Dla uczestników

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

1 Września - 30 Września
Testy online, Dla uczestników

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

1 Września - 30 Września
Konsultacje online, Dla uczestników

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

1 Września - 30 Września
Badanie online, Dla uczestników

Spotkanie z przedsiębiorczością - instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Spotkanie z przedsiębiorczością - instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Jutro, 10:00 - 12:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, sala konferencyjna (I piętro), Bydgoszcz

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Kreatywne rozwiązywanie problemów

5 Października, 09:00 - 14:00
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy​, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej., Bydgoszcz

Profilowanie dokumentów aplikacyjnych

Profilowanie dokumentów aplikacyjnych

11 Października, 09:00 - 11:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Zmiany w prawie pracy od 26.04.2023 r.

Zmiany w prawie pracy od 26.04.2023 r.

17 Października, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Umowy podwykonawcze na roboty budowlane w świetle Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych

Umowy podwykonawcze na roboty budowlane w świetle Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych

27 Października, 09:00 - 13:00
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora